Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Obrazovana tehnologija u funkciji unapređenja učenja i obrazovanja odraslih
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

„Internet će fundamentalno promeniti obrazovanje, onoliko koliko su ga izmenile štampane knjige”
Bill Gates

Zahvaljujući napretku tehnike i tehnologije i prednostima koje nudi Internet, profesori su u mogućnosti da usavrše svoja znanja, da koncipiraju bolje svoja predavanja, i da uporede svoju metodologiju rada sa radom njihovih kolega u bilo kom delu sveta. Jedna od prednosti Interneta je povezanost sa celim svetom, tako da nastavnici mogu da prate dostignuća u oblasti obrazovanja. Materijal sa Interneta može se integrisati u predavanja, učenje i stručne aktivnosti. Učenici mogu da istražuju podatke o praktično svim temama od A do Š. Nastavnici i učenici mogu da stvaraju originalan materijal da bi ga podelili sa drugima iz iste mreže ili sa drugima iz čitavog sveta. Velika primena Interneta objašnjava se velikim mogućnostima koje pruža:
pristup bazama podataka,
korišćenje različitih softvera,
prenos informacija i razmena podataka itd.

Komunikacija preko Interneta omogućava razmenu informacija učenika sa nastavnicima ili ekspertima u predmetnoj oblasti te na taj način mogu doći do značajnih informacija potrebnih za savlađivanje prepreka u izradi nekog rada i sl. Takođe ovaj način komunikacije omogućava povezivanje razreda koji se nalaze prostorno udaljeni, učenje jezika, kulturnu razmenu ili razmenu informacija. Srž Interneta je pregledanje podataka, koje se izvodi praćenjem hiperveza, a pomoću različitih mehanizama u koje spada i Web. Web je masovna kolekcija podataka koji su unakrsno referencirani. Podaci su pohranjeni u računarima širom sveta koji su povezani na Internet. Programi za pregledanje omogućavaju dobijanje informacija sa Web-a često od vrlo udaljenih lokacija (drugih zemalja).

Sadržaj

UVOD 1
1 Obrazovana tehnologija u funkciji unapređenja učenja i obrazovanja odraslih 3
1.1 Prednosti i mane upotrebe medijskih tehnologija - alata u obrazovanju 4
1.2 Internet u formalnom obrazovanju 5
1.3 Učenje na daljinu 6
1.4 Korišćenje interneta za učenje na daljinu 10
1.5 Korišćenje telekonferencija i videokonferencija u obrazovanju 13
1.6 Kompjuter kao alat u obrazovanju 17
1.7 Multimedijalno obrazovanje 17
1.8 Mediji 19
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 21
Referentni URL