Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Biljni i životinjski svet Srbije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Територија Републике Србије представља значајан центар биодиверзитета на Балканском полуострву. Разноврстан пејзаж који се протеже од Панонске низије у Војводини до планина југоисточне Србије станиште је 74% европских врста птица. Од укупно 4000 биљних врста у Србији, 287 биљних врста и подврста су ендемити, који се јављају само на подручју Балкана. Богато природно наслеђе Србије је стављено под заштиту државе у виду заштићених подручја која обухватају око 5.8% државне територије.

Степен биодиверзитета Србије, како екосистемског, тако и диверзитета врста, је веома висок. У биогеографском погледу, васкуларна флора Србије припада скоро половини свих флористичко-вегетацијских региона света и представља један од центара биодиверзитета Европе. Србија има статус центра биодиверзитета Европе у многоме захваљујући својој голошкој старости, рељефу и климатским условима, а посебно због тога што су делови територије Србије били рефугијуми за велики број врста током глацијалних периода. Укупан број свих врста које се јављају у Србији представља 43.3% постојећих европских врста.

Садржај

УВОД 3
1 Биљни и животињски свет Србије 4
1.1 Биљни и животињски свет Фрушке Горе 7
1.2 Биљни и животињски свет Таре 9
1.3 Биљни и животињски свет источне Србије и Ђердапа 13
1.4 Биљни и животињски свет Копаоника 14
1.5 Биљни и животињски свет Шарпланине 15
ЗАКЉУЧАК 18
ЛИТЕРАТУРА 20
Referentni URL