Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uticaj saobraćaja na atmosferu kao kompleks ekoloških faktora
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Еколошки менаџмент представља систем управљања заштитом животне средине са циљем да се у индустрији и другим привредним гранама успостави систематизован приступ који обезбеђује да се разлози који се тичу животне средине уграде у бизнис стратегију и праксу. Еколошки менаџмент мора да буде флексибилан, прилагодљив и перцептиван услед честих промена захтева моћника, промене живтне средине, ставова јавности и људских могућности.
Еколошки менаџмент, као предмет обухвата свеколико знање о „последицама антропогеног утицаја технолошког развоја и мерама ублажавања овог утицаја на екосистем“.
Као комплексна наука, еколошки менаџмент спаја области различитих наука али и пограничне научне области:
- Науку о менаџменту са заштитом животне средине,
- Друге науке о животној средини: екологију, биогеохемију, геохемију, биологију са наукама о правној заштити животне средине,
- Друге науке о технолошком развоју са економским наукама и правним наукама (законодавством у тој области),
- Скуп наука о животној средини са социологијом и етиком.

С А Д Р Ж А Ј

I. Увод……………………1
II. Димензије одрживог развоја………4
III. Атмосфера……..……………7
IV. Утицај саобраћаја на атмосферу………10
V. Алтернативна горива-водоник….........15
VI. Закључак………17
VII. Литература.....18
Referentni URL