Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Devizno trzište 3
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Definicija novca

Novac je kompleksan fenomen, on nije samo ekonomska, vec i pravna, socijalna i psihološka kategorija. U suštini, moglo bi se reći da novac predstavlja jednu od najvećih kulturnih tekovina čovečanstva.
U svojoj dugoj evoluciji, od primitivnog i prostog do savremenog i složenog oblika, novac je obogaćivao svoj sadržaj, tako da je veoma teško dati jednu definiciju novca, koja bi precizno izrazila njegovu prirodu i značenje. Termin “novac” (eng. “money”), potekao je od reči “moneta”, koja je u početku označavala samo kovani novac koji se izrađivao u Rimskom hramu boginje Junone Monete.
Ekonomska teorija najčešće definiše novac funkcijama koje on obavlja u privredi.
Smatra se da su funkcije sredstva razmene i mere vrednosti osnovne funkcije novca, a da su funkcije sredstva plaćanja, blaga i svetskog novca njegove sekundarne funkcije, koje su izvedene iz osnovnih.
Funkcije novca nisu supstanca novca, tj. njegova suština, već samo uloge koje novac obavlja u privredi i društvu.

Sadržaj
Definicija novca 1
Devize i devizni kursevi 2
---fiksni devizni kurs 3
---fleksibilni devizni kurs 4
Finansijsko trziste i njegova morfologija 5
Devizno trziste- pojam 7
Devizno trziste – formiranje i karakter 9
Trgovina valutama na deviznom trzistu 11
Ucesnici na deviznom trzistu 11
Literatura 16
Referentni URL