Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Faktori tehnološkog razvoja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD


Snažan razvoj nauke, tehnike i tehnologije doveo je do mnogih značajnih naučnih otkrića, tako da više nisu mogli da se prati globalni trendovi načno – tehnoloških inovacija i posebnih znanja. Nauka je postala najbitnija snaga društva. Uticaj razvoja bitno je uticao na revoluciju proizvodnih snaga. Samo vek ranije, naučnici su govorili o mogućnostima naučnih dostignuća o svemirskoj letelici, atomskoj bombi. Intervali vremena između naučnog otkrića i njegove praktične primene postepeno se smanjivao. Od trenutka pronalaska do trenutka praktišne primene naučnog otkrića, vremenski interval se progresivno smanjuje. Evolucija čoveka nam pokazuje, da ako poslednjih 50.000 godina u razvoju čoveka podelimo u generacije, dobićemo oko 80.000 ljudskih generacija. Porast tehničkih inovacija, broj naučnih otkrića, broj inovatora, naučnih radnika i naučno – istraživačkih organizacija intezivno raste. Broj naučnih radnika se povećao za 1.000 puta.

Tehnički progres utiče i na kvalitativne promene u svim sferama, granama i grupacijama i doprinosi, bržem i efikasnijem prestruktuiranju tehnologije, obrazovanja i organizaciji rada. U promeni strukture učešće imaju i aktivnosti stanovništva i svi zaposleni. Novi tehnološki procesi, proizvodi, izvori energije i slično, razvijaju se za poslednjih 18 godina u odnosu na vremenski interval kada je ulagano u konkretna istraživanja.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Tehnološki razvoj 2
1.2 Faktori tehnološkog razvoja 4
1.3 Virtuelna ekonomija kao faktor tehološkog razvoja 12
1.4 Uticaj globalizacije na tehnološki razvoj 14
1.5 Fundamentalna, primenjena, razvojna istraživanja 17
1.6 Informatičke tehnologije kao faktor tehnološkog razvoja 18
ZAKLJUČAK 22
LITERATURA 23
Referentni URL