Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijski poslovi u preduzeću
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Preduzeće možemo posmatrati kao određeni finansijski sistem. Finansijska sredstva preduzeća su neophodna za njegovo otvaranje, za njegovo tekuće poslovanje, ali i za razvoj. Da bi se preduzeće moglo osnovati i krenuti u prvu fazu svog razvoja, neophodan je inicijalni novac, ali po osnivanju neophodno je obezbediti finansiranje tekućeg poslovanja, a razvoj preduzeća se obezbeđuje novim ulaganjima.

Sva imovina i izvori finansiranja, prihodi i rashodi i novčani tokovi preduzeća iskazuju se i prate novčano.

Pošto se preduzeće može posmatrati kao jedan finansijski sistem naravno da je bitna stavka u tom sistemu finansiranje. Finansiranje predstavlja osnov, pokretački faktor, kao i faktor koji omogućava investicije a samim tim i napredak preduzeća. Da bi preduzeće moglo obavljati svoju svakidašnju privrednu aktivnost ono mora imati odgovarajuća finansijska sredstva, odnosno novčani kapital. Taj kapital može biti dobijen iz vlastitih ili tuđih izvora, a od njegove visine ovisi i nabava svih predmeta rada i sredstava za rad. Visina raspoloživog kapitala odražava finansijski i ekonomski položaj preduzeća na određeni dan. Taj finansijski polozaj preduzeća omogućava izračunavanje niza različitih pokazatelja, a naročito su važni likvidnost i finansijska stabilnost, uspjeh i ekonomičnost, rentabilnost, te stepen izgradnje budućih potencijala.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Finansijski poslovi u preduzeću 2
1.1.1 Vrste i izvori finansiranja 4
1.1.2 Povećanje i smanjenje kapitala akcionarskog društva 7
1.1.3 Finansiranje emisijom akcija 8
1.1.1 Finansiranje emisijom redovnih akcija 8
1.1.2 Finansiranje emisijom prioritetnih akcija 10
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 15
Referentni URL