Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Model javne knjižnice - hr seminarski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Pojam “sustav” izveden je iz grčke riječi „to systema“, što označava cjelinu sastavljenu iz dijelova. Kada je u pitanju tehnički, pa prema tome i proizvodni sustav, podrazumeva se skup elemenata i relacija između njih i njihovih karakteristika integriranih u cilju ostvarenja određenog cilja, odnosno promene stanja sustava, što znači da se sustav ne sastoji samo od dijelova, već da predstavlja integralnu cjelinu elemenata i veza određenog stepena jačine između elemenata i njihovih karakteristika. [1]

Za razne ljude riječ "sustav" ima različito značenje. U projektantskom smislu, korisna i dovoljno precizna definicija sustava glasi: "Sustav je skup različitih elemenata koji su u takvoj međusobnoj vezi da kao cjelina daju bolji rezultat od rezultata koje samostalno mogu da proizvedu njegovi dijelovi." Zaista, svrha izgradnje sustava i jest u postizanju ovog boljeg rezultata. Primjerice, funkcija sustava gotovog (sklopljenog) automobila jeste transport, što njegovi pojedinačni dijelovi ne mogu pružiti. Ovakva definicija sustava ima bar dvije važne posledice. Prvo, svi sustavi imaju podsustave i svi sustavi su dio većeg sustava. Iz toga slijedi da je svet sustava po svojoj prirodi neograničen: ma gdje se povukla granica, elementi važni za sustav postojaće izvan nje.

Sadržaj

1. Uvod 3
1.2. Definiranje sustava 4
2. Modeliranje i razvoj sustava 4
3. Podsustav – Baza podataka 5
4. Analiza sustava 11
4.1. Organiziranje prostora 12
4.2. Struktura zaposlenih 14
4.3. Kulturna dješavanja 17
4.4. Proširenje i dodaci 18
4.4.1. Digitalizacija građe 18
4.4.2. Web sajt knjižnice 20
5. Zaključak 25
6. Literatura 26
Referentni URL