Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Preduzeće kao subjekt poslovanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Mala i srednja preduzeća u razvijenim tržišnim ekonomijama predstavljaju globalno značajnu ekonomsku snagu koja doprinosi zapošljavanju, stvaranju i povećanju dobitka, fleksibilnosti ekonomije i prilagođavanju brzim tehnološkim i tržišnim promjenama, uravnoteženosti i povećanoj efikasnosti ekonomskog razvoja.
Poznato je da MSP, u zemljama EU, čine više od 95% privrednih subjekata i da obezbjeđuju 60-70% radnih mjesta. Ukratko riječeno, sektor MSP predstavlja jezgro dinamike savrijemenih privreda. Značajno mjesto i jačanje uloge MSP u razvijenim zemljama jedna je od vrlo bitnih strukturnih promjena, posebno izražena u sedamdesetim i osamdesetim godinama. Struktura privreda najrazvijenijih zemalja jasno ukazuje da se jednostranim razvojem velikih preduzeća ne može stvoriti optimalna privredna struktura.
Mala i srednja preduzeća imaju ogromnu ulogu u privrednom razvoju, jer preduzetnici koriste inovacije da razbiju postojeće monopolističke strukture, odnosno efikasno pokrivaju određene tržišne niše.
Dugoročni trendovi razvoja malog biznisa u svijetu pokazuju tendencije stalnog uspona, zahvaljujući, između ostalog, čvrstoj vezi između preduzetništva i privatne svojine, snažnoj podršci države, specijalizovanih državnih institucija i nevladinih organizacija.

Sadržaj

UVOD 1
1 Preduzeće kao subjekt poslovanja 2
1.1 Definisanje pojma preduzeće 2
1.2 Specifičnosti savremenih preduzeća 3
1.3 Mesto i uloga MSP - a u svetu 3
1.4 Mala i srednja preduzeća i preduzetničke organizacije 5
1.5 Karakteristike malih i srednjih preduzeća kao subjekata poslovanja na tržištu 7
1.6 Uloga menadžmenta u razvoju MSP 8
1.7 Globalna strategija razvoja preduzeća 10
1.8 Uloga države u razvoju malih i srednjih preduzeća na primeru zemalja iz okruženja 12
1.9 Osnovna ograničenja bržem razvoju preduzetništva 13
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 17
Referentni URL