Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Reinžinjering 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Restruktuiranje svake organizacije obavlja se radi ostvarivanja nekog unapred utvrđenog cilja. Sistemski iskazano izabrani cilj predodređuje celokupni proces konstituisanja i funkcionisanja organizacije, odnosno poslovnog sistema. Upotreba složenog termina “poslovni sistem” omogućava da se na jedinstven način posmatraju sve vrste i oblici organizovanih društvenih struktura – organizacija koje se konstituišu i funkcionišu radi ostvarivanja nekog zajedničkog interesa skupa ljudi.

Kao što je konstituisanje novog poslovnog sistema tako je isto i za reorganizaciju nekog postojećeg poslovnog sistema nužno misaono konstruisati organizacionu postavku i na određeni način formalizovati, odnosno izraditi projekat po kome će se obaviti struktuiranje organizacije. Shodno navedenom, može se konstatovati da je projektovanje organizacije „postupak oblikovanja organizacijske strukture preduzeća. U tom procesu uspostavlja se nova ili usavršava postojeća organizacija“ . Projektovanje organizacije je posebna naučna disciplina u organizaciji koja predstavlja proces uspostavljanja i izgradnje odnosa između i unutar činilaca proizvodnje (organizaciona struktura), oblikovanja organizacionih postupaka (operacije koje se odvijaju u toku rada) i odabiranje organizacionih sredstava (zakoni, statut, propisi, organizacione šeme i sl.).

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Projektovanje organizacije preduzeća 2
1.2 Dijagnosticiranje postojećeg stanja 3
1.3 Snimanje postojećeg stanja 3
1.4 Sređivanje i analiziranje prikupljenih informacija 5
1.5 Metodologija projektovanja organizacije 7
1.6 Restrukturiranje (reinženjering) organizacije 11
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
Referentni URL