Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Aspekti privatizacije u tranzicijskim zemljama i Hrvatskoj
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike i Elektronsko poslovanje.

Ova hipoteza podrazumijeva da je privatno vlasništvo efikasniji oblik gospodarskog vlasništva.
Važno je znati za Washingtonski konsenzus-nastao 1990-tih,koji podrazumijeva određenu rehabilitaciju osnovnih postavki liberalizma,a na ekonomskom području njezini sastavni elementi su stabilizacija,liberalizacija i privatizacija.

Socijalne su posljedice privatizacije i tranzicijskog procesa velike i tiću se povećanja socijalne slojevitosti,nezaposlenosti,porasta broja socijalno ugroženih osobito osiromašivanja umirovljenika,radnika i studenata.
Znanstveno istraživanje koje je provela Svjetska banka(Milanović,1996)ukazalo je da su te nejednakosti u raspodjeli društvenog bogatstva visoke upravo u početnim fazama tranzicijskih i privatizacijskih procesa,te da stvaraju uzak sloj tzv.nove privatne elite.
Proces privatizacije opisuje se kao jedna od dominantnih ekonomskih promjena koja je snažno utjecala na oblikovanje novih gospodarskih sustava tih
zemalja(postsocijalističkih,nakon 1998g.).
Najvažniji očekivani učinak:podizanje razine učinkovitosti gospodarstva i povratak gospodarskom rastu. Autorica polazi od niza pitanja koja se tiču i ekonomskih analitičara(članak i jest baziran na ekonomskim statističkim podacima) : pitanja kao što su:
Kakve su posljedice promjene vlasničkog sustava?
Koliko su se namjere pretočile u stvarnost?
Washingtonski konsenzus je predstavljen kao teorijski okvir započinjanja privatizacije, i ukazuje na značajne razlike među pojedinim zemljama u tranziciji.
Npr. U skupini najnaprednijih tranzicijskih zemalja(a to su poglavito zemlje prvog integracijskog kruga s EU:Poljska,Mađarska,Češka,Estonija i Slovenija) politika privatizacije je obavila inicijalnu zadaću: uspjeh u preobrazbi centralno-planskog državnog gospodarskog sustava u gospodarstva s dominantnim privatnim sektorom u stvaranju BDPa
Upravo su te zemlje dosegnule standard većine OECD zemalja.
Druge manje uspješne zemlje u tranziciji među kojima je i Hrvatska, nisu uspjele u potpunosti realizirati željene učinke privatizacijske politike pa izaziva i socijalne otpore daljnjim privatizacijskim projektima...

Uvod

3. Privatizacija u tranzicijskim zemljama.....................................5
-Uvod............................................................................5
-O dosezima privatizacijskog procesa.....................................6
-O Hrvatskom modelu privatizacije................................................9
- Zaključak...............................................................................11
- Literatura ..........................................................................11
4 .Model javne komunikacije u Hrvatskoj privatizaciji..........................12
-Uvod.............................................................................12
-3 glavna «tehnička»modela komunikacijskog djelovanja:...........13
-Bijeli predložak................................................13
-Žuti predložak....................................................................13
-Večernji predložak...........................................................14
Zaključak.................................................................................15
Literatura...................................................................................15
5. Proces privatizacije u Hrvatskoj........................................16
-Uvod...................................................................................16
-Tablica1: Zadovoljstvo dosadašnjim tijekom procesa privatizacije......17
-Umjesto zaključka.....................................................18
Literatura................................................................................18
Referentni URL