Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Rad iz etike
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pojam morala, poslovne etike i značaj inkorporiranja morala u poslovanje kompanije


Razvoj savremenog društva, praćen promenama koje je sa sobom donela industrijska revolucija sa novim tehnologijama, naučnim otkrićima i tehničkim inovacijama, promenama koje sa sobom nosi globalizacija sa novim geopolitičkim odnosima snaga i dominacijom svetskog tržišta, promenama u prirodnom okruženju koje su dovele do opasnosti narušavanja ekološke ravnoteže i rezultirale globalnom ekološkom krizom, promenama koje su obuhvatile sve oblasti društvenog života - neminovno je uticao i na oblikovanje nove organizacije koja se svim tim savremenim društvenim promenama morala prilagoditi, i to ne samo u organizacijskom i funkcionalnom smislu, nego i u etičkom. Naime, u okviru novih civilizacijskih promena, sudarima i dodirima kultura, sukobima interesa i rastućim konfliktima u ekonomiji i biznisu, u komunikacionim i informacionim tehnologijama, protivrečnim ideologijama i izraženim političkim sukobima oko svetske dominacije - dolazi do opšteg pada moralnih vrednosti i moralnih standarda, pa se počinju pokretati i neizbežna pitanja o moralnosti i etici u poslovanju, o neposrednoj praksi poslovno-etičkog ponašanja. Zato su se sredinom, a posebno poslednjih decenija prošlog veka, ubrzanije tražili odgovori na nagomilane probleme u ovoj oblasti i počela se osmišljavati neka nova poslovna etika.

Naime, razvoj poslovne etike odvijao se u skladu sa razvojem društva, pa je u tom smislu tekao u skladu ili uporedo sa aktuelnim društvenim pojavama. Zato su se u pojedinim periodima menjali pristupi vezani za oblast poslovne etike .

Etika se određuje kao filozofska nauka o moralu. Kao deo filozofije koji proučava i procenjuje vrednosti, u smislu šta je dobro, a šta rđavo, šta treba da bude ili šta ne treba da bude i kao deo filozofije koji proučava poreklo i načela moralnosti, predmet izučavanja etike je moral, moralni odnos čoveka i čoveka, čoveka i društva, kao i odnos čoveka prema sebi samom. Ali, predmet ovog izučavanja je i čovekova praksa procenjivanja ljudi, uključujući i sebe, kao dobrih ili zlih, kao vrednih ili nevrednih, kao dostojnih ili nedostojnih.

Pod poslovnom etikom se podrazumeva obaveza (commitment) da se posao obavi na odgovarajući način i podrazumeva se odgovornost (respon-sibilitj) za njegovo (ne)odobravanje . U tom smislu, moralno odgovorna osoba se obavezuje da posao obavi i da prihvati odgovornost za neuspeh ili grešku . Odgovornost može biti lična, kada se krše etičke norme i pojedinac stiče ličnu korist na račun opštih interesa kompanije, a može biti i korporativna društvena odgovornost...

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Pojam morala, poslovne etike i značaj inkorporiranja morala u poslovanje kompanije 4
1.2 Kompanija "Agroživ a.d." 5
1.3 Vrednosti na kojima kompanija gradi svoju reputaciju 6
1.4 Konkurentska sposobnost preduzeća 8
1.5 Sistemi upravljanja kvalitetom 10
1.6 Sistem HACCP 11
1.7 ISO 26000 12
1.8 Korporativna društvena odgovornost 13
1.9 Principi i okviri upravljanja rizikom 15
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17

Referentni URL