Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Seminarski rad i maturski rad iz statistike - Pusaci i potrosnja cigareta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Pušači i potrošnja cigareta je kompleksna pojava, i zavisna od velikog broja faktora. Pre svega, to su materijalni uslovi koji omogućavaju zadovoljenje potreba ljudi. Pod pojmom pušača i potrosnjom cigareta podrazumevaju se materijalni, radni i društveni uslovi života i rada ljudi. Potrosnja cigareta obuhvata, dakle, jedno vanredno široko područje i smatra se kao jedna vrsta poroka. Razna ispitivanja dovela su do te predpostavke da je svaki treći čovek na zemlji pušać ili da je ovisan o nekim drugim porocima. Takođe ona zavise kako od visokog tako i od niskog zivotnog standarda.
Istraživanje vršeno na temu portosnja cigareta je vršeno putem ankete radjene u Novom Sadu i Apatinu. Anketiranje je vrseno slučajnim izborom ispitanika. Anketirano je 130 osoba koje su dale odgovor na 35 pitanja. Na osnovu podataka su sastavljene sve tabele i grafikoni koji prikazuju rezultate dobijene vršenjem ove ankete.
Referentni URL