Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Anticka misao kriminaliteta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Kriminal je naziv kojim se opisuju sve djelatnosti kojima se krše političke i moralne norme nekog društva, pogotovo kada je riječ o normama iza kojih stoji zakonska sankcija države. Počinitelji kriminalnih radnjih se nazivaju kriminalcima.

Borba protiv kriminala je jedan od glavnih zadataka državnog aparata, a ona se sprovodi kroz njegovo spriječavanje za koje je najčešće zadužena policija, odnosno kažnjavanje počinitelja koje sprovodi pravosuđe.

Nauka koja se bavi proučavanjem kriminala se naziva kriminologija, dok se nauka koja proučava metode borbe protiv kriminala naziva kriminalistika. Sveukupnost kriminalnih radnji na nekom području se naziva kriminalitet.

Kriminologija je naučna disciplina koja se bavi fenomenom kriminaliteta, odnosno protivzakonitog ponašanja pojedinaca i grupa: uzrocima, razvojem, zakonitostima... U savremenoj kriminologiji se izučava i problem žrtve kriminala, a ta disciplina u okviru kriminologije se naziva viktimologija.

Kriminologija je društvena nauka jer se bavi društvenim fenomenom koji je karakterističan samo za ljudsko društvo. Predmet kriminologije je kriminal i kriminalac, odnosno pojava kršenja zakonske norme koja je zapisana u krivičnom zakoniku jedne države i pojedincima koji su za kršenje zakonske norme osuđeni od strane suda...


SADRŽAJ :


1 UVOD 3
2 ANTIČKA MISAO KRIMINALITETA 5
2.1 Platonova misao kriminaliteta 7
2.2 Istorija kriminaliteta 7
2.3 Kriminalitet nekada i sada 8
3 ZAKLJUČAK 10
4 LITERATURA 11Referentni URL