Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Е-учење (e-learning)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije i Ekonomike i Elektronsko poslovanje.


Често се, у нашем високо технолошком друштву, сусрећемо са термином E-learning, ипак многи и не знају што је то заправо и штa то заправо значи. Време у којем живимо и послови које свакодневно обављамо захевају од нас флексибилност, спретност, брзо учење и прилагођавање ситуацији. Послови у којима се једном савладано знање примењује на исти начин до краја радног века, све су ређи.
Појединци покушавају радити на себи - уписују информатичке течајеве, школе страних језика и часове плеса. Како технологија озбиљно улази у све сфере човековог живота, питање је времена када ћемо се почети ослањати искључиво на њу. То значи да ће доћи трен када ће се рачуни плаћати само путем рачунара и Интернета. Неће бити више потребе за шалтером у банци и редом, јер ће сви успешно користити технологију за обављање тих послова. Поступно замењивање "класичног" обављања послова с оним online (плаћањем, наручивањем, куповањем, учењем) већ се дешава.
Млади људи, упознати с технологијом, радије бирају њене предности. Једна од предности је, на пример, решавање рачуна из властитог дома, спојени на Интернет, него стојећи у реду неке банке. Старије генерације којима је технологија недоступна или страна још увиек пак одржавају уобичајене начине плаћања одласцима у банке, поште, трговине. Генерације које долазе - помериће ове границе употребе ...

Наставни процес и учење

Будући да је у средишту процеса учења и подучавања сам човек, не смеју се занемарити природа човековог учења те утицај нових технологија на учење. При креирању наставних процеса, учења и подучавања подржаних технологијама често се занемарују или врло површно обликују методички и педагошки аспекти истих. Ако је методичко и педагошко обликовање присутно, врло често је фокус на особи која креира курс, у други план стављајући «крајњег корисника», особу којој је сам садржај намењен, ученику. Увођењем технологије у процес учења уместо промене и преобликовања постојећих метода (модела) подучавања и образовања, дошло је до преноса постојећих модела у ново окружење (прелазак из класичне учионице у виртуалну)....

Садржај:

01. Увод...........................................................3
02. Наставни процес и учење...............................3
03. Е-учење....................................................5
04. Дефиниција е-учења........................................6
05. Настанак е-учења........................................9
06. Важност е-учења..................................................10
07. Својства е-учења...........................................10
08. Класификација............................................11
09. Коме одговара е-учење................................12
10. Недостаци е-учења..................................12
11. Предности е-учења....................................14
12. Закључак.............................................14

Referentni URL