Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Elektronski novac
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Elektronsko poslovanje ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije i Ekonomike.

Novac kao informacija

„U ne tako dalekoj prošlosti novac je smatran nečim fizičkim, materijalnim, poput papira ili plemenitog metala. Mogli ste napuniti džepove novcem i nositi ga unaokolo, ali to je bilo rizično. Najbolje je bilo skloniti ga na sigurno mesto dok se ne ukaže potreba da ga potrošite ... Problem sa skladištenjem novca vekovima je bio taj da novac, u stvari, nema nikakvu funkciju ako ne cirkuliše. Vrednost — realna ili imaginarna — i cirkulacija su blisko međusobno povezane i od vitalnog su značaja za suštinu novca."
Novac je mnogo više od komadića metala ili ukrašenog šarenog papira. On predstavlja jedinicu vrednosti iza koje stoji opštepriznati autoritet, obično nacionalna vlada. Međutim, novac i kupone mogu emitovati manji državni entiteti i korporacije različite veličine i reputacije. Banke mogu i same biti autoritet u slučaju blagajničkih čekova i drugih instrumenata. A postoje još tri poznata izuzetka: Express, Visa i MasterCard. Ovi entiteti emituju putničke čekove, ali u većini slučajeva njihov prijem funkcioniše isto tako dobro kao i kod bilo koje fizičke novčanice ili novčića.
Koncept putničkog čeka pomogao je pri daljoj razradi koncepta novca. Putnički ček je samo komad papira, ali iza njega stoji obaveza za isplatu „realnog" novca — koga definiše vlada ili ekvivalentni organ — uvek kada donosilac čeka to zatraži. Čekovni račun je sličan: obaveza za isplatu „realnog" novca uvek kada vlasnik računa to zahteva.
U kakvoj je ovo vezi sa kompjuterizovanim bankarstvom? Ideje o novcu evoluirale su sve do konačnog shvatanja da je novac samo informacija. Naravno, novac je obaveza da se plati ili da se isporuči roba i usluge, ali ako podaci na konkretnoj obligaciji potiču iz pouzdanih i opštepriznatih izvora, transakcije će se odvijati samo na bazi informacije.
Kako globalna informaciona infrastruktura raste, neminovno je da će se novac njome kretati u nekom obliku i razmenjivati za robu i usluge. Do ovoga je već došlo, u ograničenom obimu, na privatnim mrežama, ali Internet već ubrzava ova kretanja na novi i bezbedan način. Avgusta 1995. godine računovodstvena firma Deloitte–Touche sprovela je anketu među višim bankarskim rukovodiocima u Sjedinjenim Državama da bi se ispitalo njihovo mišljenje o mogućem uticaju on–lajn bankarstva na njihovo poslovanje...

Sadrzaj:

1 Novac kao informacija 3
1.1 Definicija i osnovne odlike elektronskog novca 4
2 Faktori koji utiču na razvoj elektronskog novca 7
2.1 Pravni aspekt elektronskog novca 8
3 Problemi korisnika elektronskog novca 9
3.1 Problemi bankarske regulacije 9
3.2 Problemi zaštite potrošača 10
3.3 Problemi finansijske privatnosti 12
3.4 Komercijalni problemi 13
3.5 Problemi centralnih banaka i državni interesi 14
4 ZAKLJUČAK 16
5 LITERATURA 17

Referentni URL