Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Elektronska pošta - elektronsko poslovanje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Elektronsko poslovanje ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije i Ekonomike.

E-mail

Najstariji, najrasprostranjeniji i najkorišćeniji servis interneta je elektronska pošta(e-mail). Koristi se za slanje pisanih poruka između korisnika ili grupa korisnika. Kao i kada se radi o običnoj pošti, i elektronskoj se pošti mogu dodati dokumenti kreirani drugim programima (tekst, crteži, slike, zvučne datoteke, programi itd.) koji idu kao prilog pisanoj poruci. Elektronske poruke se, opšte uzevši, šalju i primaju preko mail servera računara posebno namenjenih da procesiraju i usmeravaju elektronsku poštu. Kada server primi poruku, on je upućuje računaru na koji je adresovana. Adresa pojedinačnog korisnika sastoji se od njegovog korisničkog imena i simboličkke adrese njegovog prijemnog servera(IP-„internet poštar”).
Desetak milona poruka svakog dana lete preko žica – pet milona pojavljuje se samo iz American Online-a. Posle nedavnog anketiranja korisnika interneta, dobijeni su rezultati da je slanje e-mail poruka glavna stvar koju oni rade dok su na internetu. Ne uliva strah i predstavlja koncept koji se ne razume: šalje se pismo. Jedina razlika sastoji se u tome, da se ne nosi na poštu - što je mnogo brže.
E-mail koncepti su svuda isti, nezavisno od tipa programa koji koristite – i onda kada su dugmad na koju se klikće različita.

Izgled prozora

Izgled prozora (Interfejls) veoma je sličan sa ostalim Microsoft programima. Čine ga :
1. Title Bar ( Naslovna linija)
2. Standard Toolbar (Glavni meni)
3. Advanced toolbar ( Meni sa alatkama)
4. Outlook bar – meni u kome se nalaze prečice (shortcut)
Folderi za organizovanje
Folderi koji služe za organizovanje poruka u Outlook-u su:
1. Inbox – folderu kome se nalazi pošta koju je neko poslao
2. Outbox – Folder u kome se nalaze naše poruke spremne za slanje
3. Drafts – folder u kome se nalaze nezavršene poruke
4. Sent Items – folder u kome se nalaze poruke koje smo poslali
5. Deleted Items – folder u kome se nalaze poruke koje smo obrisali

*Contacts(adresar)

Ovaj folder predstavlja elektronski adresar u kome upisujemo i kućne i elektronske (E-mail) adrese, brojeve telefona, rođendanske datume i uopšte razne informacije o ljudima sa kojima smo u kontaktu.

1. Kliknuti na padajući meni Tools.
2. Izabrati Adress Book, ovo se može brže
uraditi, pritiskom na Ctrl + Shift + B.
3. U otvorenom prozoru, kliknuti na New
4. Izabrati New Contact.
5. Kada se otvori novi prozor(kao na slici),
popuniti potrebne informacije u prazna polja.
6.Potvrditi unete podatke klikom na dugme OK....
Referentni URL