Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: E-bank
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Elektronsko poslovanje ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije i Ekonomike.

E – BANKING
(elektronsko bankarstvo)


Razvojem novih tehnologija, odnosno računara i Internet tehnologija, vremenom se javila potreba za sinergijom postojećeg načina poslovanja sa ovim tehnologijama, radi bržeg i efikasnijeg poslovanja preduzeća i banaka. Tako se i poslovanje banaka sve više okreće novom, elektronskom vidu poslovanja, koje nosi mnoge prednosti, ali i teškoće u implementiranju, posebno u manjim i nerazvijenim zemljama, gde je računarska pismenost građana i zaposlenih još uvek u začetku.

Pojam banke i bankarstva

Banka je poslovna organizacija, koja nudi finansijske usluge za profit. Tradicionalne usluge banke uključuju primanje depozita novca, davanje novca iz depozita, procesovanje novčanih transakcija i usluge kreditiranja. Mnoge banke nude podršku finansijskih usluga preduzećima, industrijskim i drugim vrstama kompanija i korporacija, u cilju uvećanja profita; na primer, kreditiranje, paketi osiguranja, razna finansijska ulaganja, podršku u razmeni tržišnih dobara.

Bankarstvo je, može se reći, hiljadugodišnji sistem poslovanja, u čijoj osnovi se nalazi interes. Najvažniji posao banke, kao osnovnog subjekta u sistemu bankarstva, je interes na zajam – što znači da banka daje novac na zajam na određeno vreme, a nakon isteka tog perioda dobija novac nazad uz uvećanu vrednost – kamatu ili interes. Postoji mnogo varijacija, ali ovo je suština bankarstva. Banka obavlja i neke sporedne delatnosti (na primer investicione, sponzorske) ali one su sve u funkciji tzv. oplođenog novca – za bankara novac koji ne donosi dobit, nego stoji neoplođen, je novac koji gubi vrednost.

E – banking

Cilj E - bank programa je uspostavljanje novog odnosa klijent – banka, tako što se bančin šalter "seli" na radno mesto korisnika i kod njegove kuće. Ovakav "šalter" je otvoren 24 sata dnevno, svih sedam dana nedeljno i 365 dana godišnje, čak i kada se dnevno procesiraju podaci ili se radi na održavanju sistema.

Pogledajmo iz ugla banaka. Prva prednost je da sa manje zaposlenih dajemo bolju uslugu, manji broj filijala, dnevno mnogo veći priliv korisnika, provizije su mnogo manje. Korisnik se povezuje sa serverom banke i vrši sve neophodne trasakcije i poslove.

Glavna dobit za korisnike je manja cena usluga i dostupnost većine usluga banke 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje. Stanje na računu se čeka jedan dan, ali kod E – bankinga uvid u svaku promenu na računu možemo videti momentalno. Pri transferu novca sa jednog računa na drug,i korisnik trenutno dobija povratnu informaciju da li je nalog prošao ili nije. Neverovatna je ušteda na vekim novčanim transakcijama. Fizička lica neće više morati da lutaju po radnjama tražeći najpovoljniju cenu željenog artikla, već će moći da kupuju preko interneta i proizvod će im biti dostavljen na kućnu adresu.
Sada ćemo pogledati šta je sve potrebno za E ­ banking. Prijavljivanje je krajnje prost proces u kojem ćete morati da ispunite formular koji nije preterano obiman. Unećete lične podatke, sve je gotovo za jedan dan. Teže je znati koristiti E – banking sistem, zbog slabijeg stepena korišćenja računara kod nas.
Prenos podataka između korisnika i elektronske banke je veoma brz i pouzdan. Sigurnost i zaštita poverljivih finansijskih podataka obezbeđena je na nekoliko nivoa. Svi podaci su šifrovani na izlazu pošiljaoca, a dešifruju se jedino kod primaoca. Osobe u komunikaciji prolaze autorizaciju i time obezbeđuju autentičnost podataka, tako da ih mogu čitati jedino oni kojima su namenjeni. E – bank pruža apsolutni uvid u stanje računa i tokove novca. E – bank uspostavlja blisku povezanost klijenta i banke. Sem što je ugodno imati "šalter" na svom mestu, E-bank štedi i novac i vreme i obezbeđuje privatnost. Samim tim E – bank podiže kvalitet zivota...


Referentni URL