Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Biznis to biznis (posao - posao)model elektronske trovine
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Elektronsko poslovanje ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije i Ekonomike.


Ključne reči
1. E-business – Elektronsko poslovanje
2. e-Commerce – Elektronska trgovina
3. B2B – Business to Business - podrazumeva poslovnu saradnju među preduzećima koja razmenjuju resurse u obliku proizvoda, usluga ili informacija. B2B model olakšava transakcije između organizacija, omogućava integraciju lanca nabavke i online pribavljanje robe jedne firme za drugu. .
4. Web trgovina - kupovina i prodaja robe i usluga WWW-om (world wide web)
5. HTTPS - specijalni serverski protokol koji kriptuje poverljive podatke radi zaštite potrošača
6. Elektronski novac – Novac u elektronskom poslovanju sa realnim pokricem
7. E - Selling - E - prodaja
8. E- buying - E - kupovina
9. E - markets - E - tržišta
10. E - Collaboratio - Mehanizmi za podršku
11. E - markets - elektronska tržišta su Internet bazirani posrednici koji olakšavaju trgovinu između više kupaca i prodavaca.
12. EDI (Electronic Data Interchange) - elektronska razmena podataka standardnih poslovnih dokumenata (narudžbenice, fakture i sl)
13. Electronic marketplaces - (veletrgovinski centri) predstavljaju novi vid online posrednika koji na jednom mestu efikasno predstavlja ukupnu ponudu i potražnju,
Elektronsko poslovanje (eng: E-business) jeste vođenje poslova na Internetu, što ne podrazumeva samo kupovinu i prodaju, već organizaciju poslovanja firme u onlajn okruženju, organizovanje poslovne komunikacije prema klijentima i brigu o klijentima.

Elektronska trgovina (Electronic Commerce) ili E-trgovina (e-Commerce) predstavlja poslovnu komunikaciju i prenos dobara i usluga (kupovina i prodaja), preko mreže i kompjutera, kao i prenos kapitala, korištenjem digitalne komunikacije. Uključuje i ostale poslovne funkcije preduzeća, kao što su marketing, finansije, proizvodnja, prodaja i administrativna funkcija, koje su neophodne u procesu trgovine. Ovakvim načinom definisanja smo izbegli čestu grešku koja podrazumeva poistovjećenje elektronske trgovine sa elektronskim poslovanjem. E-trgovina je ipak samo manji podskup e-poslovanja, zajedno sa oblastima kao što su elektronsko bankarstvo, mobilno poslovanje, virtuelne organizacije, elektronske berze, elektronsko poslovanje u javnoj upravi, itd.

. Elektronsko poslovanje između preduzeća (B2B – Business to Business) podrazumeva poslovnu saradnju među preduzećima koja razmenjuju resurse u obliku proizvoda, usluga ili informacija. B2B model olakšava transakcije između organizacija, omogućava integraciju lanca nabavke i online pribavljanje robe jedne firme za drugu.

Elektronska trgovina je novi način trgovanja koji donosi mnoštvo posebnih pogodnosti. Elektronska trgovina predstavlja sistem poslovanja ili skup akcija koji nastoji da potpuno iskoristi blagodeti napretka informaciono-komunikacione tehnologije, a u cilju unapređenja poslovnog procesa. Iako je elektronska trgovina najčešće bazirano na web tehnologijama, definicije koje govore o elektronskoj trgovini kao poslovanju preko Interneta su delimično tačne. Elektronsko poslovanje je svako poslovanje koje se oslanja na informacioni sistem. Informacioni sistem može da se razume kao baza podataka koja je dostupna na lokalnoj ili globalnoj mreži...

Sadržaj:

1. Ključne reči ....................................................................... 3
2. Uvod ........................................................................................ 4
3. Istorija .................................................................................... 4
4. Definisanje ............................................................................... 5
4.1. Elektronskog poslovanja .......................................................... 5
4.2. Elektronske trgovine .................................................. 5
4.3. Osnovni modeli elektronskog poslovanja ……….……………………..………. 6
4.4. Prednosti i mane elektronske trgovine .................................... 7
5.Elektronsko poslovanje između preduzeća (B2B) ....................... 7
5.1. Novi obrazac poslovanja na Internetu ........................................ 8
5.2. Klasifikacija ................................................................... 9
5.3. Karakteristike i specifičnosti .................................................... 10
5.4. Electronic Data Interchange (EDI) ......................................... 10
5.5. B2B e-commerce .................................................................... 11
5.6. Finansijski potencijal B2B poslovanja …………………...……………….…………..12
5.7. Organizacioni problemi B2B poslovanja ……...………………………………..……. 12
5.8. Electronic Marketplaces ......................................................... 13
6. Zaključak ............................................................................ 14
7. Literatura ......................................................................... 15
Referentni URL