Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Eksternalija ili eksterni odnosno vanjski učinak-Seminarski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski ,Seminarski ,Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije i Ekonomike.

Šta su eksternalije?


Eksternalija ili eksterni odnosno vanjski učinak je učinak koji je posljedica djelovanja jedne jedinke direktno na dobrobit druge jedinke, pri čemu se to djelovanje ne ostvaruje putem tržišnih cijena. Eksternalije nepovoljno djeluju na ekonomsku efikasnost. Uzrokuju ih greške ili nemogućnosti da se uspostave vlasnička prava.

Eksternalije nastaju kada neki učesnici djeluju na tržištu u cilju ostvarenja maksimalne vlastite koristi, a te aktivnosti se odražavaju na druga lica koja ne učestvuju u datoj tržišnoj aktivnosti i utiču na njih.

Lica koja ne učestvuju u datoj tržišnoj aktivnosti možemo nazvati posmatrači na tržištu.

Ekternalije mogu stvarati potrošači i proizvođači. Po svojoj su prirodi recipročni, mogu biti pozitivne ili negativne. Posebnom vrstom eksternalije mogu se smatrati javna dobra.

Za mnoge ekonomiste, problem eksternalija obično se odnosi na rezultate tržišnih aktivnosti. Ekonomisti posmatraju dobrovoljnu razmjenu kao korist za oba učesnika u razmjeni. S druge strane, potrošnja npr. visokotarifnih proizvoda ili njihova proizvodnja mogu da imaju eksterne efekte kao što je prikazano na dijagramu. Nepogodnosti eksternih troškova doživljava se nesvjesno/nenamjerno, dok se prednosti i dobrobit ekternalija uživaju besplatno. Lijeva strana dijagrama prikazuje potrošačke eksternalije a desna strana prikazuje proizvodne eksternalije.
Sa stanovišta društvenog planiranja, ovo rezultuje ishodom koji nije društveno optimalan. Iz perspektive nekoga ko je pogođen eksternalijama, to predstavlja negativan faktor u njihovim životima (neugodan miris ili zagađenje).
Eksterna korist s druge strane povećava raspoloživost izbora za one koji uživaju tu korist bez ikakvog troška. To bi za njih predstavljalo neku vrstu “besplatnog ručka”.

Vrste eksternalija

Primjeri različitih tipova eksternalija uključuju:
• Zgađenje neke firme u toku proizvodnje koje može naškoditi drugima. Ovo je primjer negativne eksternalije, eksternog troška ili eksterne dizekonomije.
• U firmi koja pokušava da smanji troškove, odjel za prijem I razmjenu pošiljki traži od svakog zaposlenog da uzme svoju poštu Iz sjedišta za prijem pošte. Odjel za prijem I razmjenu pošte smanjuje svoje troškove ali čitava firma radi neefikasno. Dodatno vrijeme koje zaposleni troše na preuzimanje svoje pošte je eksterni trošak za sjedište za prijem pošte.
• Ako pojedinac koji sadi neki vrt ispred svoje koću može da donese dobit svim ostalim osobama koje žive u neposrednoj blizini. Ovo je primjer pozitvne eksternalije, eksterne dobiti ili eksterne ekonomije.
• Pojedinac koji kupuje slikovni telefon može da poveća korisnost tavih telefona ljudima koji žele da ga/je nazovu. To može dovesti do opšteg prihvatanja ovakvih telefona. Ovo je primjer mrežne eksternalije...
Referentni URL