Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ekonomika preduzeca
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Ekonomika preduzeća

Potrebe kao nužnost
Aktivnost ljudi koja je usmerena na stveranje dobara za ljudsku upotrebu predstavlja privredjivanje,a kao rezultat dobija sed ekonomsko dobro. Za zadovoljenje potreba ljudi koriste ekonomska dobra, koja su rezultat proizvodnje, i slobodna dobra koja se nalaze u prirodi. Dobra u prirodi su ograničene i zato se većim delom moraju proizvoditi.
Potrebe društva su evoluirale od najjednostavnijih do potreba za savremenom tehnologijom, putovanjima, kulturnim sadržajima.
Privredjivanje, proces stvaranja ekonomskih dobara radi zadovoljenja potreba odredjene društvene zajednice.
Potrebe su kontinuirana pojava koja neprekidno postoje, povećavaju se i kvalitativno i kvantitativno, kako zbog porasta broja stanovnika, tako zbog mogućnosti proizvodnje raztnovrsijih dobara. Povećanje obima privredjivanja i proizvodnje raznovrsnijih dobara postiže se, povećanjem zaposlenosti, aktiviranjem resursa( kapitalnih dobara, zemlja-objekti,oprema,sredstva za proizvodnju, i finansijska dobra) i razvojem tehnologije.
Institucionalizovanje procesa privredjivanja je povezivanje članova zajednice na raznim nivoima. Na nivou:
• mikroekonomije,ekonomije pojedinca koji za cilj ima podmirenje sopstvenih potreba, egzistencije, obrazovanja...
• mezoekonomije, ekonomije privrednih subjekata(preduzeća) koja omogućava ostvarivanje ciljeva i mikro i makro ekonomije, a osnovni cilj joj je reprodukovanje i razvoj.
• makroekonomije, ekonimija ukupne privrede zemlje.
Preduzeće kao nosilac privredjivanja(ekonomske aktivnosti)
Ciljevi mezoekonomskih sistema su: reprodukcija, razvoj i ostvarivanje profita. Opstanak mezoekonomskog sistema obezbedjuje se proizvodnjom i plasiranjem dobara na tržištu, ostvarivanjem rezultata koji mu pomažu da ulaže ponovo u proizvodnju novih proizvoda.
Profit je cilj mezoekonomskog sistema jer se iz njega obezbedjuju dividende, plate i akumulacija kapitala radi ostvarivanja proširene reprodukcije.
Mezoekonomski sistem karakterše nekoliko komponenti i to: ulaganja(angažovanje i trošenjem elemenata proizvodnje u novčanom ili materijalnom obliku), rezultati(fizički obim proizvodnje, ukupan prihod i dobit. Oni nam pokazuju efikasnost trošenja elemenata proizvodnje u procesu reprodukcije), principi reprodukcije(ekonomski principi)(osnovni princip je sa što manje ulaganja ostvariti što bolje rezultate. Parcijalni principi su ekonomičnost, produktivnost i rentabilnost) i faktori materijalne ili nematgerijalne priprode koji deluju na funkcionisanje mezoekonomije...
Referentni URL