Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Tržište novca,organizacija,instrumenti i cena novca-diplomski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Sintagma ’’tržište novca’’ označava skup određenih subjekata (banaka,finansijskih institucija,centralne banke) koji nude ili prodaju ili traži ne kupuju novčana sredstva po određenoj tržišnoj ceni (kamatnoj stopi) u određenom vremenu i prostoru unutar legalnih finansijskih tržišta.

Predmet: trgovanja i razmene na tržištu novca su ona finansijska sredstva koja
obavljaju platežnu i prometnu funkciju novca.Preciznije rečeno predmet trgovanja i razmene novca su novac u obliku gotovine,žiralni novac i kratkoročni vrednosni papiri.Drugim rečima predmet trgovanja su likvidna novčana sredstva.

Tražeći razne mogućnosti zarade i optimalnu strukturu svoje imovine,mnogi građani i privredni subjekti koji imaju novac pokazuju spremnost da umesto držanja gotovog novca kao likvidnog finansijskog papira,drže druge nenovčane,nemonetarne ali još uvek likvidne finansijske papire koje mogu uvek pretvoriti u gotov novac bez značajnog gubitka u vrednosti ili uz neku zaradu.Papirni i metalni novac u rukama građana ili žiralni(depozitni) novac kojeg privrednni subjekti imaju u bankama je najlikvidnije finansijsko sredstvo.Sam po sebi on ne donosi nikakav prinos,ako se ne investira ili prosleđuje drugim licima i pravnim subjektima.Pretvaranje novca u druge likvidne finansijske oblike predstavlja jedan oblik investiranja koje se obavlja na tržištu novca.Da bi se osiguralo brzo pretvaranje drugih likvidnih finansijskih papira u novas tj. u najlikvidniji finansijski papir,potrebno je ponovo organizovati susret držaoca i imaoca novca,koji su spremni da ga zamene drugim likvidnim papirom i držaoca drugih likvidnih papira kojima je potreban gotov novac.Taj susret ostvaruje se na tržištu novca.

Moderne definicije tržišta u užem smislu koje ovo tržište odvajaju od tržišta kapitala,sadrže samo one elemente koji su važni za ovo razlikovanje i povezivanje dvaju finansijskih tržišta.Oba zahteva zadovoljava sledeća definicija novčanog tržišta:novčano tržište je bankovno tržište zajmova koje karakteriše:prvo,odsustvo rizika,drugo davanje,odnosno preuzimanje zajmova u većim iznosima i treće,davanje odnosno preuzimanje zajmova na kratak rok u trajanju od jednog dana do nekoliko meseci.Šira definicija novčanog tržišta u užem smislu obuhvata sve kraktoročne kreditne operacije nerizičnog karaktera.Ovde treba naglasiti da obični bankovni kredit,premda kratkoročan,ne može se smatrati kratkoročnom kreditnom operacijom na novčanom tržištu,jer kod njega postoji rizik.Kratkoročna kreditna operacija dobija nerizičan karakter na novčanom tržištu zahvaljujući kratkoročnim kreditnim instrumentima novčanog tržišta.

Uzroci formiranja novčanog tržiša u pojedinim tržišnim privredama su mnogobrojni.Prvo pojedine poslovne banke,preduzeća i druge finansijske institucije trebaju jedno novčano tržište na kojem mogu dobiti sredstva za održavanje svoje likvidnosti ili na kojem mogu plasirati svoje trenune viškove likvidnih novčanih sredstava.Dok jedne banke ili preduzeća dobivaju,druge banke ili preduzeća gube novčane fondove.Novčano tržište na kojem se nude viškovi i otklanjaju manjkovi novčanih sredstava služe kao ’’mehanizam’’ za uravnoteženja kratkoročne ponude i potražnje novca...

Referentni URL