Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Revolucija kao jedna od promjena državnopravnog poretka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Proučavanjem društva, države i prava nužno se namueće i problem njihovog odnosa. Mnogobrojni teoretičari, mislioci, naučnici i praktičari su razrađivali ovaj problem. Postoje mnogobrojne teorije koju su vrlo različite. Među njima ima vrlo suprotnih, a mnoge su sa izvjesnim varijantama i malim razlika.
Dalje usavršavanje sredstava za rad dovodi i do novog načina proizvodnje tako npr. U feudalnom društvu i tom sistemu proizvodnje nije odgovarao nezainteresovan rob koji je uništavao sredstva, već lice koje je zainteresovano za rad. Radna snaga je nedostajala usljed jakog uništavanja robova, te je novi vlasnik sredstava za proizvodnju bio prinuđen da potčinjenoj klasi pruža izvjesna prava, dozvoljava da ubira u određenim mjerama proizvode rada.

Usavršavanje sredstava za proizvodnju stvara novu klasu - kapitalista koja stalno ekonomski i politički jača. Pojavljuje se mašina i mašinska proizvodnja. Ovaj nov, kapitalistički način traži slobodnog radnika, a ne kmeta vezanog za zemlju i zemljoradnju. Najposlje usljed strahovite eksploatacije radnika dolazi do sve većih i žešćih klasnih sukoba i težnje proleterijata da sruši kapitalističku klasu i uspostavi nov način proizvodnje.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POJAM REVOLUCIJE - 3 -
2.1 Socijalne i političke revolucije - 3 -
2.2 Vrste revolucije - 4 -
2.2.1 Tehnološke revolucije - 4 -
2.3 Psihološke osnove revolucije - 4 -
2.4 Društveni sistem i revolucija - 5 -
2.5 Revolucija i politički poredak - 6 -
3 REVOLUCIJE U ISTORIJI - 6 -
3.1 Francuska buržoaska revolucija - 6 -
3.2 Kubanska revolucija - 6 -
4 OSNOVNI OBLIK REVOLUCIJE - 7 -
4.1 Posebni oblici revolucije - 9 -
4.1.1 Puč - 9 -
4.1.2 Državni udar - 10 -
4.1.3 Reforma - 10 -
5 ZAKLJUČAK - 12 -
6 LITERATURA - 13 -
Referentni URL