Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojam i osnovne karakteristike nauke
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Proučavanje metodologije omogućuje šire i svestranije upoznavanje s naukom u njenoj delatnoj strani; drugim rečima, omogućuje da se vidi šta naučnici rade u svom laboratoriju, kabinetu ili na terenu, da se bolje upoznaju putevi i sredstva pomoću kojih naučnici dolaze do pojedinih saznanja i da se shvati logika koja povezuje u misaonu celinu najraznovrsnije postupke naučne delatnosti. Na taj način istraživač pruža svojim kolegama, a i svima ostalima koji se za njegove rezultate interesuju, podatke i o tome kako je do njih došao. Ovo je iz više, razloga opravdano i korisno. Prvo, time se olakšava proveravanje rezultata istraživanja, a s druge strane znatno se ubrzava prenošenje i uopštavanje pozitivnog metodološkog iskustva. Međutim, iznošenje metodoloških iskustava stečenih u pojedinim; istraživanjima nije dovoljno za brži razvoj nauke. Za šire razumevanje i brže uopštavanje istraživačkih iskustava određene nauke vrlo je korisno da jedna posebna disciplina sistematski proučava delatnu stranu nauke. To je zadatak naučne metodologije.

Metodologija je jedna grana logike, ili još tačnije jedan deo logike, i opštu metodologiju je uopšte nemoguće izdvojiti iz logike. Kao metodologija jedne posebne nauke ona ostaje, pre svega, specijalna logička disciplina čiji je zadatak da proučava i razvija logičke okvire naučnog saznanja, ali i istraživačka sredstva i postupke koje odredena nauka, ili grupa srodnih nauka, primenjuje u svojim istraživanjima i pomoću kojih nastoji da dođe do novih saznanja.

Za lakše razumevanje prirode i funkcije metodologije od ključnog je značaja da se objasni razlika između metodologije i metoda. Ta razlika se često ne uzima do voljno u obzir i zbog toga dolazi do raznih nesporazuma, a neki značajni zadaci metodoloekog proučavanja naučne delatnosti ne mogu se dovoljno jasno postaviti. Metod je način istraživanja koji se primenjuje u nekoj nauci. On je nerazdvojni sastavni deo njene istraživačke delatnosti. Samo bi jedna „mrtva" nauka, u kojoj su se prestala postavljati nova pitanja, koja više ne nastoji da usavrši svoje znanje, mogla da bude bez metoda, bez istraživačkih postupaka pomoću ko¬jih treba doći do novog saznanja.

S A D R Ž A J

UVOD 3
Pojam i osnovne karakteristike nauke 5
1 Pojam nauke 5
1.1 Istorijat nauke 5
1.2 Definicija nauke 7
1.3 Elementi nauke 12
1.4 Klasifikacija nauka 13
2 Osnovne karakteristike nauke 14
2.1 Objektivnost 15
2.2 Pouzdanost 21
2.3 Preciznost 22
2.4 Opštost 25
2.5 Sistematičnost 25
2.6 Razvojnost 25
2.7 Metodičnost 26
ZAKLJUČAK 27
LITERATURA 29
Referentni URL