Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Tehnološke mreže u elektronskoj komunikaciji i poslovnim transakcijama-diplomski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

ELEKTRONSKA TRGOVINAVeoma je teško definisati ovakav termin. Jedna od najadekvatnijih definicija je: »E-commerce je svaka forma poslovne transakcije u kojoj sve strane komuniciraju isključivo elektronskim putem«.
Međutim, koliko god ova definicija bila precizna, ona teško može obuhvatiti sam duh elektronske trgovine. U praksi, on se daleko bolje prepoznaje kao jedna od retkih mogućnosti u kojoj nove tehnologije i razmena dobara zajednički deluju, unoseći veliki broj inovacija u poslovna shvatanja.
U suštini elektronska trgovina predstavlja mešavinu poslovne vizije i tehnologija koje tu viziju mogu ostvariti. Elektronska trgovina jeste način na koji se omogućavaju i podržavaju takve promene u poslovnom shvatanju na globalnom nivou. Kompanije dobijaju mogućnost da budu efikasnije i fleksibilnije u internim odnosima, praveći prostor za bližu saradnju sa snabdevačima, kao i za odgovornije i bolje shvatanje samih potrošača. Takođe, omogućava kompanijama da odaberu najboljeg snabdevača, bez obzira na geografsku poziciju, i da prodaju na globalnom tržištu.

E-commerce (Electronic COMMERCE) je elektronska trgovina ili online poslovanje koje se obavlja obicno putem Weba. Ova pojava je poznata i kao e-business, e-tailing i i-commerce. Predstavlja elektronsku razmenu podataka prilikom koje se sa kompjutera jedne kompanije podaci prebacuju na kompjuter druge kompanije i na taj način se obavlja proces transakcije (naručivanje i plaćanje robe itd.). Dakle, u slučaju e-komerca reč je o bezgotovinskom plaćanju.
Prvi slučaj i-komerca je bio kada je 1886. godine jedan telegrafski operater prihvatio porudžbinu ručnih satova koje je lokalni juvelir odbio. Putem telegrafa, mladić je ove satove ponudio svojim kolegama i radnicima koji su radili na železnici. Na ovaj način je prodao sve satove i zaradio dovoljno novca da bi kasnije napustio posao na železnici i otvorio sopstvenu radnju. Mladić se zvao Richard Sears a njegova kompanija je kasnije bila ponata kao Sears, Roebuck. Može se reći da je ovaj događaj sam početak ere elektronske trgovine koja je u svetu vec rasprostranjena, dok je kod nas ovakav način trgovine u povoju...


Referentni URL