Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Globalizacija i društvene promene
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Globalizacija podrazumeva stvaranje sveopšte povezanosti i međuveza između naroda usled kojih dolazi do ublažavanja ili otklanjanja različitih vrsta barijera ( fizičkih, religijskih, političkih, kulturnih i brojnih drugih), koje razdvajaju različite regione sveta. Na ovaj način, upostvaljanjem liberalizacije, dolazi do ostvarivanja velikih sloboda u pogledu mobilnosti. Tu prvenstveno mislimo na slobodu prometa dobara i usluga, slobodu kretanja novčanih tokova, te konačno i na mobilnost ljudskog fakotora, tj. radne snage.

Osnovna posledica ovakvih delovanja jeste kreiranje međuzavisnosti između zemalja. Ovakva međuzavisnost može biti dvojako posmatrana. Sa jedne strane, ukoliko ona dovodi do razmene znanja, unapređenja poslovnih aktivnosti i procesa kao i do uspostavljanja i osvajanja novih tržišta za poslovanje, onda su pozitivni efekti nesporni. Međutim ukoliko takva međuzavisnost "vezuje ruke" ekonomiji jedne zemlje, sužavajući joj manevarski prostor za delovanje i reagovanje onda ona veoma često može biti izvor opasnih i dalekosežnih problema.

Sadržaj

UVOD 3
1.1 Transformacija društva u procesu globalizacije 4
1.2 Uticaj globalizacije na društvo 6
1.2.1 Globalizacija i međunarodne korporacije 9
1.2.2 Međunarodne korporacije – nosioci globalizacije 11
1.2.3 Uticaj globalizacije na društvene promene 11
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 16
Referentni URL