Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Strategijski menadžment u proizvodnji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Pojam strategija pozajmljen je iz vojne terminologije u kojoj predstavlja vojskovođu, dok je za menađžment iskorišćen bukvalan prevod koji znači: voditi vojsku, imati pravac akcije središnu tačku ka kojoj je usmerena akcija, odnosno strategijski pravac akcije. U Vebsterovom rečniku strategija se definiše kao nauka o planiranju, prevođenju vojnih operacija.
Sva preduzeća do 70-ih godina uspešno su funkcionisala, do tada su velika preduzeća dominirala malim, a što se tiče samog poslovanja bilo je predvidljivo, zato što je samo okruženje bilo relativno stabilno, pored toga sami konkurenti su bili dobro poznati, na tržištu finansija promene su bile skoro zanemraljive, ponašanja kupaca kao krajnjih potrošača bila su očekivana.
Međutim, kako je razvoj novih tehnologija i novih proizvoda napravio bum, na tržištu su se otvorile veće rupe, odnosno zahtevi potrošača za modernim, novijim proizvodima, što se vidi da nije bitno da će veće preuzeće bolje poslovati u odnosu na neko manje, veličina nije bitna, jedina bitna stvar je da sa brzo odgovori na svaki zahtev kupaca, krajnjeg potrošača za novim proizvodom ili nekom novom uslugom. Najbitnija je dakle brzina, dinamika preduzeća, potrebno je brzo prihvatiti nove promene kako bi samo preduzeće opstalo, jer baš zbog neprihvatanja novonastalih promena samo preduzeće je osuđeno na propast, jer je sam opstanak doveden u pitanje. Živimo u veoma brzom vremenu, odnosno u vremenu gde se velikom brzinom oko nas odvijaju neverovatne i nove promene, mi sami se naravno moramo uključiti u taj novi deo i prihvatiti ga što je moguće brže, jer ćemo se samo tako moći uključiti u uspešno i zdravo funkcionisanje. Sama pokretljivost i osobine promena koje se događaju alarmiraju na to da preduzeće nemože da bude zaštićeno od promena koje će kasnije ili pre dovesti opstanak preduzeća u pitanje njegove ugroženosti. Najbolja zaštita je blagovremeno predviđanje i prilagođavanje promenama i okruženju. Svedoci smo brojnih primera gde su preduzeća zbog neblagovremenog prihvatanja novonastalih promena došla u situaciju da su propala. Zbog svega toga jasno se vidi da je nužna potreba za strateškim menadžmentom. Najčešće se strategija shvata kao odluka kojom se daje pravac rasta i razvoja preduzeća na domaćem i međunarodnom tržištu. Strategija ukazuje na izvore koje treba mobilisati, polazi od ciljeva da bi ukazala najbolje načine, svojom racionalnošću omogućuje da se ograničeni izvori alociraju na odabrani strategijski pravac. U procesu formulisanja strategije ključno pitanje je određivanje područija poslovne aktivnosti koje predstavlja pozicioniranje preduzeća na tržištu a orjentisano je na efektivnost poslovanja...

U stručnoj literaturi postoji veliki broj definicija menadžmenta i nijedna od njih nije potpuna. Svaka ima parcijalni pristup ovoj problematici, jer stavlja akcenat na jednu ulogu, a zanemaruje drugu njenu značajnu ulogu.
Istaknućemo nekoliko definicija:
1. Menadžment predstavlja veštinu obavljanja poslova preko drugih ljudi. (Mari Parker Folet)
2. Menadžment se svodi na obezbeđenju obavljanja poslova, njegovi svi zadaci su usredsređeni na planiranje i vođenje operacija koje se odvijaju u preduzeću.(E.F.L. Brek)
3. Menadžment predstavlja funkciju preduzeća koja se svodi na usmeravanje i kontrolu različitih aktivnosti u njemu radi postizanja poslovnih ciljeva.
Inače, menadžment ne postoji u neformalnim organizacijama, zato što neformalne organizacije u svom sastavu imaju grupe, a grupe imaju svoje vođe.
Menadžment je funkcija koja je potrebna u svim poslovnim i drugim organizacionim sistemima. On je nužan u privrednim preduzećima, bolnicama, vladinim agencijama, školama, univerzitetima itd. Neophodan je i u institucijama kao sto su vojska , crkva, humanitarna društva...

POJAM STRATEGIJSKOG MENADŽENTA

Samo preduzeće treba posmatrati kao organizacioni sistem koji je sastavljen od određenog broja elemenata, odnosno podsistema i koji egzistira u okruženju iz kojeg crpi mtaeriju, energiju i informacije, kao osnovne resurse, koji su potrebni za normalno odvijanje procesa transformacije.
Samo preduzeće vraća okruženju transformisane resurse kao što su gore navedeni materiju, energiju i informacije, pri tom zadovoljavajući zahteve i potrebe potrošača koje su iskazane na tržištu, jednom od veoma značajnih segmenata okruženja.
Strategija se odnosi na izbor pravaca, metoda i instrumenata, na realizaciju postavljenih zadataka kao i ciljeva preduzeća kao organizacionog sistema.


Referentni URL