Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Specificna izdrzljivost kosarkasa - Diplomski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Bavljenje vrhunskim sportom nosi mnoge zdravstvene rizike za mlade sportiste, naročito ako trening ili takmičenje nije prilagodjeno njihovom uzrastu. Usled visokog intenziteta košarkaškog treninga i takmičenja, tokom godina neminovno dolazi do promena na mnogim sistemima organa, prvenstveno kardiorespiracijskom i muskuloskeletnom, zbog čega je i sprovedeno ovo istraživanje. Poredjenjem antropomorfoloških karakteristika i parametara kardiorespi-racijskog sistema kod mladih sportista – kadeta i odraslih sportista – seniora, utvrditi kakav uticaj na fizičke i funkcionalne karakteristike tela ima intenzivan košarkaški trening. Proceniti zdravstvene rizike bavljenja vrhunskom košarkom.
Koje telesne i funkcionalne karakteristike najbolje razdvajaju grupu kadeta od grupe seniora, tj. koje fizičke i/ili funkcionalne karakteristike se najviše menjaju tokom godina bavljenja košarkom.

Dugogodišnje bavljenje košarkom dovodi do velikih promena u sastavu i strukturi tela, kao i u pojedinim karakteristikama kardiorespiracijskog sistema. Potrebno je da se košarkaški trening prilagodi uzrastu sportiste i njegovoj poziciji u timu, kako bi se što više odložile promene na kardiorespiracijskom sistemu koje su potencijalna opasnost za zdravlje košarkaša.

Uvodne napomene

KARAKTERISTIKE VRHUNSKOG SPORTA

Reč sport je došla iz starofrancuskog jezika, od reči desport koja je označavala rekreaciju, igru ili zabavu bez drugog motiva ili razloga. Tokom ljudske istorije osmišljene su mnogobrojne igre i sportovi, koji su tokom vremena nestajali ili se razvijali i dali sportove u današnjem obliku. Od vremena ukidanja starih Olimpijskih igara u IV veku, pa sve do XVIII veka u Evropi se sportovima nije pridavala velika važnost. Definisale su se neke igre, organizovala pojedina takmičenja, ali sve to bilo je na vrlo niskom nivou i od uskog, lokalnog značaja. Tek mnogo kasnije, tokom XVIII i naročito XIX veka, dolazi do ponovnog zanimanja za sportove: organizuju se prvenstva i lige u nekim timskim sportovima (polo, kriket, ragbi, fudbal i dr.) i održavaju takmičenja u pojedinačnim sportovima (borilačke veštine, mačevanje, streljaštvo, konjički sport, pojedine atletske discipline i dr.). Krajem XIX veka, mnogi sportovi se jasno i precizno definišu i uredjuju zbog održavanja prvih Olimpijskih igara u Atini, 1896. godine.

Medjutim, na početku perioda omasovljenja, razvoja i organizovanja, krajem XIX i početkom XX veka, sport je imao vrlo moćne protivnike: crkvu, (koja je u sportu videla ofanzivno vraćanje paganskim idejama), medicinu (koja je tvrdila da bavljenje sportom, pored povredjivanja, dovodi i do bržeg «trošenja» organizma, pojavama bolesti i preuranjene smrti) i univerzitet (koji je u sportu video opasnost od unošenja klice slobode i remećenja discipline u srednjim i visokim školama). Stege su tokom vremena popuštale i sport je postajao dozvoljen i dostupan svima. Od nešto manje od 300 učesnika prve Olimpijade, došlo se do oko 12000 takmičara u Atini 2004. godine.
Medicina je od velikog neprijatelja, postala glavni zagovornik bavljenja sportom, jer se u medjuvremenu utvrdilo da bavljenje sportom donosi mnogobrojne koristi po zdravstveno stanje, što je doprinelo popularnosti i masovnosti.
Amaterizam, koji je bio dominantan oblik bavljenja organizovanim sportom tokom XIX i dobrim delom XX veka, podrazumevao je da se sportske aktivnosti obavljaju bez očekivanja ikakve materijalne naknade...

SADRŽAJ

1 Uvod 4
2 Uvodne napomene 4
2.1 KARAKTERISTIKE VRHUNSKOG SPORTA 4
2.2 KARAKTERISTIKE KOŠARKE 5
2.3 VRSTE TRENINGA U KOŠARCI 7
2.3.1 TRENING IZDRŽLJIVOSTI 7
2.3.2 TRENING SNAGE 9
2.3.3 TRENING BRZINE 9
2.3.4 SPECIFIČNI TRENING 9
2.3.5 OSTALE VRSTE TRENINGA 10
2.3.6 POSEBNOSTI TRENINGA KOD MLADIH 10
2.4 UTICAJ BAVLJENJA VRHUNSKOM KOŠARKOM NA KARAKTERISTIKE KVS I ANTROPOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE 11
2.4.1 UTICAJ KOŠARKAŠKOG TRENINGA NA PARAMETRE KARDIOVASKULARNOG SISTEMA 11
2.4.2 UTICAJ KOŠARKAŠKOG TRENINGA NA ANTROPOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE 13
2.4.3 UTICAJ BAVLJENJA KOŠARKOM NA RAST I RAZVOJ MLADIH 14
2.4.4 RIZICI BAVLJENJA KOŠARKOM 14
2.5 ISPITIVANJE ZDRAVSTVENOG STANJA I FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI KOŠARKAŠA 15
2.5.1 ISPITIVANJE PARAMETARA KARDIOVASKULARNOG SISTEMA 16
2.5.2 ANTROPOMETRIJA 16
2.5.3 ISPITIVANJE MOTORIČKIH SVOJSTAVA 17
2.5.4 OSTALA TESTIRANJA 17
3 METOD ISTRAŽIVANJA 17
3.1 TIP STUDIJE 18
3.2 OPIS UZORAKA ISPITIVANIH SPORTISTA 18
3.2.1 ŽIVOTNO DOBA 18
3.3 USLOVI ISPITIVANJA 19
3.4 OPREMA I INSTRUMENTI 19
3.4.1 OPREMA I INSTRUMENTI KORIŠĆENI U ANTROPOMETRIJSKIM ISPITIVANJIMA 19
3.4.2 OPREMA I INSTRUMENTI KORIŠĆENI U ERGOMETRIJI 20
3.5 PROTOKOLI ISPITIVANJA 21
3.5.1 PROTOKOL ANTROPOMETRIJSKIH ISPITIVANJA 21
3.5.2 PROTOKOL ERGOMETRIJSKIH ISPITIVANJA 21
3.6 TEHNIKA IZVODJENJA ISPITIVANJA 22
3.6.1 TEHNIKA MERENJA U ANTROPOMETRIJSKIM ISPITIVANJIMA 22
3.6.2 TEHNIKA IZVODJENJA ERGOMETRIJSKIH ISPITIVANJA 23
3.7 MERE PREDOSTROŽNOSTI 24
3.8 METODE STATISTIČKE OBRADE REZULTATA 25
4 REZULTATI 25
4.1 KOMPARATIVNA ANALIZA ANTROPOMORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA ISPITIVANIH SPORTISTA 26
4.1.1 PARAMETRI OPŠTE DIMENZIONALNOSTI TELA 26
4.1.2 OBIMI EKSTREMITETA 27
4.1.3 DIJAMETRI ZGLOBOVA 28
4.1.4 PARAMETRI POTKOŽNOG MASNOG TKIVA 28
4.1.5 PARAMETRI MORFOLOŠKE STRUKTURE 29
4.2 FAKTORSKA I DISKRIMINACIONA ANALIZA ANTROPOMORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA 31
4.2.1 FAKTORSKA ANALIZA 31
4.2.2 DISKRIMINACIONA ANALIZA 32
4.3 ANALIZA FUNKCIONALNIH PARAMETARA U TOKU TESTA OPTEREĆENJA 35
4.3.1 BIVARIJANTNA ANALIZA 35
4.3.2 MULTIVARIJACIONA ANALIZA 44
5 DISKUSIJA 47
6 ZAKLJUČAK 49
7 LITERATURA 51

Referentni URL