Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Statička snaga - antropomotorika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: [email protected]


UVOD

U rekreaciji je potrebno ravnomerno razvijati sve fizičke sposobnosti pa tako i snagu. Snaga je fizička sposobnost čoveka da savlada veliko opterećenje ili da se tom opterećenju suprotstavi svojim mišićnim kontrakcijama. To opterećenje može biti teg, jedinstvena telesna masa (zgibovi, propadanja), ili kombinacija (propadanja sa tegovima).

Podela snage se može izvršiti na :

Maksimalna (statička) snaga je sposobnost savlađivanja maksimalnog otpora (opterećenja) pri čemu brzina izvođenja pokreta nije važna. Nećemo pogrešiti ako za ovu vrstu snage upotrebimo termin sila.

Dinamička snaga je sposobnost savlađivanja relativno velikog opterećenja maksimalno mogućom brzinom ili sposobnost da se velika snaga postigne za najkraće vreme.


SADRŽAJ


1 UVOD 3
2 DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA 3
3 DEFINICIJA STATIČKE SNAGE 4
4 OSNOVE STATIČKE SNAGE 5
5 TESTIRANJE STATIČKE SNAGE 5
5.1 Izdržaj u skleku 5
5.2 Vis u zgibu 6
5.3 Horizontalni izdržaj na leđima 6
5.4 Izdržaj u polučučnju 7
6 METODE TRENINGA STATIČKE SNAGE 7
7 ZAKLJUČAK 9
8 LITERATURA 10
Referentni URL