Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Procentni račun
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Prikazivanje određenih veličina i odnosa u procentima nije samo potreba mnogih nauka, već je ono i naša svakodnevna potreba. Ako se, na primjer, kaže da je neki proizvod ili usluga, čija je prodajna cijena 1000 KM, poskupio za 18%, onda znači da će budući kupac, pri kupovini tog proizvoda, na svakih 100 KM od cijene 1000 KM plaćati po 8 KM više, odnosno, da će taj proizvod ili uslugu platiti 1180 KM.

Veličina koja služi kao osnovica na koju se izračunavaju povećanja ili smanjenja za dati procenat, naziva se glavnica i najčešće se obilježava sa G, u prethodnom primjeru to je iznos od 1000 maraka. Broj koji pokazuje za koliko se jedinica povećava ili smanjuje glavnica, za svakih 100 jedinica od te glavnice naziva se procentnom stopom ili kraće stopom i obilježava se sa p. U prethodnom primjeru procentna stopa je 18%. Veličina za koju se ukupno poveća ili smanji glavnica G, pri procentnoj stopi p, nazva se procentni prinos i obilježava se sa P, u prethodnom primjeru prinos je 180 maraka.

Sadržaj

UVOD
1.1 Procentni račun 2
1.2 Kamata i kamatni račun 4
1.3 Kamatni račun 17
1.3.1 Prost kamatni račun 18
1.3.2 Složen kamatni račun 19
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 20
Referentni URL