Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga marketinga
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Најширок третман во економската литература маркетингот наоѓа како деловна политика на претпријатието, но не деловна политика како класичен систем, туку како посебен вид деловна политика. Традиционално, „маркетинг“ е поим што и се придава на професијата на поврзување на производителите (или потенцијалните производители) на еден производ или услуга со потрошувачите, и постоечки и потенцијални. Методите на маркетингот влечат од општествените науки, особено психологија, социологија и економија. Преку рекламирање, маркетингот е исто така поврзан и со креативните уметности.
Маркетингот најопшто кажано има за задача да ја достави стоката или некоја услуга од точката на производството до точката на побарувачот на таа стока или услуга. Како основна маркетиншка цел е зголемување на обемот на продажбите или раширување на пазарниот дел.


СОДРЖИНА:

1. Вовед во маркетингот
2. Дефинирање на маркетингот
3. Напредокот на маркетингот
4. Дефинирање на цели
5. Производна ориентација
6. Производствена или организациска ориентација
7. Продажна насока
8. Некомерцијални елементи
9. Дефинирање на мисијата
10. Концепциски развој на маркетингот – предуслови за појавата и развојот на маркетинг концепцијата


MaturskiRadovi.Net сајт е уште еден напор да ви обезбеди бесплатна, правилното водство кон развојот на вашата индивидуална работа, која може да го симнете само на нашата веб страница ...

Комплетната работа може да се види и / или преземање одапликацијата (а)
Тим http://www.MaturskiRadovi.Net сајт, тимот е мисли на тебе !
Referentni URL