Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: UBUNTU
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Како што Земјата постојано е во фаза на еволуција, така и релативно новата научна дисциплина - информатика е во постојан развиток. Не можеме со точност да го определиме темпото на развојот на оваа наука, но со сигурност можеме да речеме дека се развива доста брзо. Како доказ за тој развиток се многу бројните откритија на информатички план кои значително го подобрија животот на луѓето во сите области од него.
Елементарно за функционирање на сите постоечки компјутерски системи е оперативниот систем кој управува со компјутерот. Постојат повеќе светски компании кои изработуваат најразлични оперативни системи. Најчесто тоа го прават поради комерцијални цели, но има такви кои што го изработуваат сосема бесплатно. Еден од таквите кој што е со бесплатна лиценца и слободен (отворен) код е оперативниот систем Убунту, дел од Линукс дистрибуциите.
Токму овој оперативен систем кој направи вистински бум на информатичкото поле, со експлозивен раст на бројот на корисници ќе биде разработен во овој семинарски труд, каде што главната содржина е поделена на три поделоци. Подетално кажано, во првиот дел ќе стане збор за зачетокот и почетоците на овој оперативен систем, во вториот дел за неговиот развитокот и во третиот дел за примената на Убунту системите во денешницата. Тука ќе се даде и одговор на прашањето кои се поважните апликации со кои би можел да работи еден Убунту корисник, а ќе се обрне внимание и на дел од поважните проекти непосредно поврзани со Убунту оперативниот систем.
Мотивацијата која што ме инспирираше да ја работам оваа задача е идејата за функционирањето на слободниот софтвер, но и големите успеси кои му се препишуваат на Убунту во промовирањето на софтверот со отворед код, достапен за сите.
MaturskiRadovi.Net сајт е уште еден напор да ви обезбеди бесплатна, правилното водство кон развојот на вашата индивидуална работа, која може да го симнете само на нашата веб страница ...

Комплетната работа може да се види и / или преземање одапликацијата (а)
Тим http://www.MaturskiRadovi.Net сајт, тимот е мисли на тебе !
Referentni URL