Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Savremeni Bankarski poslovi - diplomski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Sadrzaj

UVODNA RAZMATRANJA 3

PRVI DEO
ISTORIJSKI RAZVOJ SAVREMENOG BANKARSTVA
1.1. TENDENCIJE U RAZVOJU USLUŽNE STRUKTURE 7
1.1.1. ODNOS PROIZVODA I USLUGA 7
1.1.2. ZNAČAJ RAZVOJA USLUGA 9
1.1.3. STRUKTURA FINANSIJSKIH INSTITUCIJA 10
1.2. RAZVOJNE KARAKTERISTIKE SAVREMENOG BANKARSTVA 12
1.2.1. NEKE KARAKTERISTIKE SAVREMENOG BANKARSTVA 12
1.2.2. TENDENCIJA RAZVOJA BANKARSTVA U SVETU 13
1.2.3. STANDARDIZACIJA I AUTOMATIZACIJA BANKARSKOG POSLOVANJA 15
1.3. ULOGA BANAKA U SAVREMENOJ PRIVREDI 16
1.3.1. ZAHTEVI SAVREMENE PREIVREDE I ULOGA BANKARSKIH INSTITUCIJA 16
1.3.2. FUNKCIJE I RAZVOJ TRŽIŠTA NOVCA I KAPITALA 17
1.4. BANKARSKI POSLOVI I NJIHOVA PODELA 17
1.4.1. PASIVNI BANKARSKI POSLOVI 19
1.4.2. AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI 20
1.4.3. NEUTRALNI BANKARSKI POSLOVI 21
1.4.4. SOPSPTVENI BANKARSKI POSLOVI 21
1.5. BANKARSKI POSLOVI PRIKUPLJANJA REDSTAVA 22
1.5.1. DEPOZITNI POSLOVI 22
1.5.2. NEDEPOZITNI POSLOVI PRIKUPLJANJA SREDSTAVA 23
1.5.3. SEKJURITIZACIJA BANKARSKIH KREDITA 24
DRUGI DEO
FORFETING KAO SAVREMENA BANKARSKI POSAO
2.1. POJAM FORFETING 26
2.2. ISTORIJAT FORFETINGA 27
2.3. FUNKCIJA I PRAKSA FORFETINGA 28
2.3.1. UGOVOR O FORFETIRANJU 31
TREĆI DEO
FAKTORING KAO SAVREMENA BANKARSKI POSAO
3.1. POJAM FAKTORINGA 33
3.2. ISTORIJA FAKTORINGA 34
3.3. FUNKCIJA I PRAKSA FAKTORINGA 36
3.3.1. PODELA FAKTORINGA 37
3.3.2. UČESNICI U FAKTORINGU I NJIHOVE OBAVEZE 38
3.3.3. KAKO FUNKCIONIŠE FAKTORING? 38
3.3.4. PREDNOSTI I NEDOSTACI FAKTORINGA 39
3.3.5. PREDNOSTI I NEDOSTACI FAKTORINGA U ODNOSU NA KREDIT 40
3.3.6. KAKO ZAPOČETI FAKTORING U BANCI? 41
3.3.7. MOGUĆNOSTI OBAVLJANJA POSLOVA FAKTORINGA PREMA PROPISIMA SRBIJE 42
ČETVRTI DEO
LIZING KAO SAVREMENA BANKARSKI POSAO
4.1. POJAM LIZINGA 44
4.2. ISTORIJAT LIZINGA I RAZVOJ U SVETU 45
4.3. FUNKCIJA I PRAKSA LIZINGA 47
4.3.1. VRSTE LIZINGA 48
4.3.3. INDIREKTI LIZING 49
4.3.4. FINANSIJSKI LIZING 50
4.3.5. OPERATIVNI LIZING 52
4.3.6. OSTALE VRSTE LIZING 52
4.3.7. MEDJUSOBNI ODNOSI IZMEDJU FORFETINGA, FAKTORINGA I LIZINGA 54
PETI DEO
UGOVORI
5.1. UGOVOR – FORFETING 58
5.2. UGOVOR – FAKTORING 63
5.3. UGOVOR – LIZING 71
ŠESTI DEO
PRIKAZ DOMAĆIH PROPISA KOJI REGULIŠU FORFETING, FAKTORING I LIZING
6.1. ZAKONSKA REGULATIVA 82
SEDMI DEO
ANEKS
7.1. PRIMER ANEKSA 86
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 88
LITERATURA 90

Referentni URL