Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Fizička priprema košarkaša
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Osnovu fizičke pripremljenosti košarkaša čine njegove funkcionalne mogućnosti. One se ogledaju u nivou radne sposobnosti košarkaša i sposobnosti da duže vremena vrše specifičan rad dovoljan za dobijanje postojanih promena putem treninga .
Košarkaš mora biti fizički svestrano razvijen, a da bi postao takav, neophodno je da razvije brzinu, snagu, izdržljivost, naročito brzinsku skočnost i okretnost.
Opšta i specifična fizička priprema košarkaša uslovljava se za vreme kolektivnog treninga. Samom igrom košarke ne može se dostići dobra fizička pripremljenost. Zato je neophodno koristiti ostale sportove, a u prvom redu atletiku.

Osnovne fizičke osobine – brzina, snaga i izdržljivost u svakoj grani sporta imaju svoje specifičnosti i zato usavršavajući ih, treba o tome voditi računa.
Brzina se u košarci ne javlja kao sposobnost igrača da brzo pretrči određena odstojanja: košarkašu su neophodni velika startna brzina, iz raznih, često veoma složenih, polaznih položaja. Za usavršavanje brzine treba upotrebljavati odgovarajuće vežbe: trčanje kratkih deonica maksimalnom brzinom: naizmenično trčanje srednjim i brzim tempom.
Brzina se najčešće definiše kao sposobnost da se određeni pokret ili kretanje izvede za najkraće vreme, pri čemu se pretpostavlja da izvršenje zadatka ne traje dugo i da ne dolazi do zamora.
Snaga košarkaša umnogome određuje brzinu kretanja, skočnost, hvatanja lopte kao i šut na koš. Osnovnim sredstvima za usavršavanje snage košarkaša koriste se vežbe sa teretima. Vežbe za razvoj snage izvode se brzo i živo.
Snaga se definiše kao sposobnost čoveka da savlada spoljašnji otpor ili da mu se suprotstavi mišićnim naprezanjem.

S A D R Ž A J

1 UVOD 3
2 FIZIČKA PRIPREMA KOŠARKAŠA 4
2.1 Fizička priprema brzine u košarci 4
2.2 Snaga 6
2.2.1 Razvijanje eksplozivne snage 6
2.2.2 Razvijanje brzinske snage 7
2.2.3 Primeri treninga za razvoj eksplozivne snage 8
2.3 Izdržljivost 10
2.3.1 Primer treninga izdržljivosti košarkaša 10
2.4 Kondicioni trening 11
2.4.1 Primeri programa 12
3 ZAKLJUČAK 13
4 LITERATURA 15
Referentni URL