Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: sap- SAP-ov ERP sistem u preduzecu (Aplikativni softver za kancelarijsko poslovanje)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Napomena:

Za svrhe ovog projekta pretpostavićemo da uvodimo SAP-ov ERP sistem u hipotetičku kompaniju koju ćemo nazvati ”Firma”. Firma se bavi distribucijom i prodajom kompjuterske opreme, kao i sastavljanjem i prodajom raznih konfiguracija. Pretpostavićemo da firma ima jednu centralu, svoje glavno sedište, i 6 prodajnih objekata na različitim lokacijama. Firma ima sporazum sa tri partnerske inostrane kompanije od kojih dobavlja robu. Firma takođe ima i dva skladišta robe srednjeg kapaciteta.

Od skora, menadžment Firme planira ekspanziju kompanije proširivanjem prodajne delatnosti. Planira se prodaja, distribucija i izdavaštvo stručne literature iz sveta računarstva. Takođe, firma planira otvaranje svojeg trening centra i pridavanje veće pažnje samostalnom razvoju sopstvenog softvera. Firma isto tako planira diretkne partnerske sporazume sa nekim od proizvođača kopjuterske opreme te, na duže staze, i da postane glavni distributer opreme u regionu.

Firma trenutno svoje poslovanje vodi pomoću sopstveno razvijenog informacionog sistema koji je implementiran na samom početku rada kompanije i koji je vremenom više puta nadograđivan i modifikovan. Usled ekspanzionog plana, i nakon većih partnerskih investicija, Firma se odlučila na implementaciju SAP-ovog ERP sistema kao podršku svom poslovanju...

Sadržaj

SAP IMPLEMENTATION PROJECT PROPOSAL 1
AKRONIMI 4
OPIS PROJEKTA 5
1. CILJ PROJEKTA 5
2. INVESTITORI PROJEKTA (STAKEHOLDERS) 5
3. PROJEKTNI PROIZVODI 5
4. PROCES 5
5. PROJEKTNI ZADACI 6
6. MREŽA ZADATAKA: 7
7. METODOLOGIJA IZRADE PROJEKTA 7
8. INTERAKCIJA SA NARUČIOCIMA 7
9. FILOZOFIJA TESTIRANJA 7
10. PROJEKTNI TIM/ULOGE 8
REZULTATI INICIJALNOG PREGLEDA ZAHTEVA 10
OPSEG PROJEKTA 11
PLAN 12
1. PRETPOSTAVKE 12
2. METODOLOGIJA 12
3. PROCENA TRAJANJA IMPLEMENTACIJE PO FAZAMA 14
4. PLAN FAZE 18
PLAN RESURSA 22
1. HARDVERSKI RESURSI 22
2. SOFTVERSKI RESURSI 24
3. LJUDSKI RESURSI 24
PLAN BUDŽETA 25
1. HARDVER 25
2. SOFTVER 25
3. LJUDSKI RESURSI 25
PLANIRANJE RIZIKA 26
1. SMANJIVANJE RIZIKA 26
2. ANALIZA RIZIKA 26
3. MENADŽMENT I NADGLEDANJE RIZIKA 28
PLAN KVALITETA 30
1. UVOD 30
2. ODGOVORNOSTI MENADŽERA KVALITETA 30
3. ODGOVORNOSTI QA TIMA 30
4. CILJEVI UPRAVLJANJA KVALITETOM 30
5. OTKLANJANJE PROBLEMA 31
6. TESTIRANJE 31
LITERATURA 32
DODACI 33


Referentni URL