Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Gotovi seminarski radovi EKONOMIJA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.comABC troškovi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Adam Smit
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Adam Smit
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

Adam smit i bogatstvo naroda
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Agencija za zaposljavanje - predmet organizacija preduzeca
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet u Kragujevcu

Agrarna politika evropske unije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet Beograd

Agrarnata politika vo Spanija (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet

Agregatna ponuda i potražnja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Ekonomski fakultet

Agregatna potražnja i model multiplikacija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka

Akcii (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet

Akciite - poim,vidovi i karakteristiki (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Akcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet

Akcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Eknomski fakultet, Podgorica

Akcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i ekonomista za rukovodece kadrove u privredi

Akcije
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 27

Akcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Akcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama

Akcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Ekonomski fakultet

Akcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27

Akcije i akcijski kapital
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć-Leposavić

Akcije i akcionarska društva
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Ekonomski fakultet

Akcije i vrste akcija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Visoka poslovna škola

Akcije kao berzanski materijal
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo

Akcije preduzeća
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Akcije u funkciji razvoja finansijskog tržišta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Akcije u funkciji rzvoja finansijskog tržišta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: FON

Akcijski kapital
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet

Akcijski kapital
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za poslovni menadžment, Bar

Akcionar ili menadžer - o korporativnom upravljanju u privatnim akcionarskim investicionim kompanijama u Poljskoj
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa

Akcionari u akciji - kretanje prema paradigmi nove kompanije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet

Akcionarski kapital i finansijska tržišta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija u Čačku

Akcionarsko društvo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: FORKUP

Akcionarsko društvo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet

Akcionarsko društvo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Akcionarsko društvo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za usluzni biznis

Akcionarsko društvo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Akcionarsko društvo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet

Akcionarsko društvo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Pravno - Ekonomski Fakultet

Akcionarsko društvo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet

Akcionarsko društvo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

Akcionarsko društvo (pojam, način poslovanja i ciljevi)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Akcionarsko društvo - Organi društva
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Ekonomski fakultet, Travnik

Akcionarsko društvo i njegov značaj za privredu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Drzavni Univerzitet u Novom Pazaru

Akcionarsko društvo, akcija i prava akcionara
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Viša škola za poslovne sekretare i menadžment, Novi Sad

Akcionarsko, Doo, Komanditno
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Akcize
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Akcize
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka škola „Koledž za informatiku i menadžment JANJOŠâ€œ

Akcize
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Akcize
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Akcize
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Akcize u Srbiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Akreditivi i kasko poslovi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija

Akteri tržišne scene
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Aktiva i pasiva
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Visoka poslovna škola

Aktivni bankarski poslovi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Aktivni bankarski poslovi
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 46 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Aktivni bankarski poslovi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis, FABUS

Aktivni bankarski poslovi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovnu komunikaciju Sremski Karlovci

Aktuelni Problemi Regionalnog Razvoja Srbije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Aktuelni problemi u regionalnom razvoju Srbije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Ekonomski fakultet

Akumulacija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova

Akumulacija i investicije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Akumulacija kapitala. Obim i upotreba akumulacije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju, Niš

Akvizicija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet političkih nauka

Alati poslovne inteligencije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Ambalaža
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Amortizacija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: VPS Novi Sad

Amortizacija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Amortizacija stalnih sredstava
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet, Sarajevo

Amortizacija zajma
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje, Beograd

Analiza - Preduzeće Naftna industrija Srbije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Analiza bilansa stanja i bilansa uspeha
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

Analiza boniteta i kreditne sposobnosti preduzeća
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet

Analiza Dobiti preduzeća Bahus, Paraćin
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 36 | Nivo: Ekonomski fakultet, Niš

Analiza efikasnosti i efektivnos ulaganja u inovacije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25

Analiza faza revizije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 39 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis, Novi Sad

Analiza financijskih izvještaja poduzeća Rectus D.o.o.
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Ekonomoski fakultet, Zagrab

Analiza finansijske situacije preduzeća
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Megatrend univerzitet, fakultet za menadžment, Valjevo

Analiza finansijske situacije privrednih društava
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: FABUS

Analiza finansijske situacije privrednih društava
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: FABUS

Analiza finansijske situacije u sportskom biznisu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Ekonomski fakultet

Analiza finansijskih izveštaja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Analiza finansijskih izveštaja u Domu Zdravlja Sokobanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Megatrend

analiza finansijskih izvjestaja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Analiza finansijskog izveštaja - Carnex
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Singidunum

Analiza finansijskog izveštaja preduzeća AD Banjalučka pivara, Banja Luka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 42 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina

Analiza finansijskog izvjestaja preduzeca d.o.o. Sistem, Bijeljina
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 41 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

Analiza finansijskog položaja preduzeća
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Analiza finansijskog položaja preduzeča
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Visoka poslovna škola

Analiza finansijskog položaja preduzeća
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Analiza finansijskog rezultata
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Analiza funkcija menadžmenta - Privredna banka Zagreb
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Ekonomski fakultet, Zagreb

Analiza i ocena poslovanja Arhitektonskog preduzeća - Centoprojekta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Beogradska Poslovna Škola

Analiza i ocena poslovanja univerzal banke
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovna škola, Beograd

Analiza i organizacija bankarskih poslova sa stanovništvom
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 58 | Nivo: Ekonomski fakultet

Analiza i predviđanje tražnje i prodaje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Analiza i upravljanje finansijskim poslovanjem preduzeća
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 49 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Analiza informacionih sistema
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: VISOKA ŠKOLA POSLOVNOG MENADŽMENTA „PRIMUS“ GRADIŠKA

Analiza institucija u oblasti zaštite konkurencije
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 25 | Nivo: Ekonomski fakultet

Analiza izbora i sposobnosti preduzeća
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Analiza konkurentskog okruženja
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 47 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć-Leposavić

Analiza kreditnog rizika u bankama
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 44 | Nivo: Ekonomski fakultet

Analiza kretanja kursa Evro - Dolar
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet, Kragujevac

Analiza na bilans na sostojba na bankite vo R.M. (Makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet, Prilep

ANaliza na danocni prihodi (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Ekonomski fakultet

Analiza na smetkovodstveni izvestai (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Megjunaroden slavjanski institut

Analiza neiskorišćenih internih resursa preduzeća
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

analiza neiskorištenih unutrašnjih rezervi u preduzeću
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Travnik

Analiza neto obrtnog kapitala
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20

Analiza obrtnih sredstava
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21

Analiza okruženja i resursa organizacije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac

Analiza opravdanosti ulaganja u uvođenje novog proizvoda u proizvodni asortiman - na primeru kafea Passage u Zrenjaninu
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 47 | Nivo: Ekonomski fakultet, Beograd

Analiza osnovnih proizvodnih faktora
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Megatrend

Analiza osnovnih sredstava
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Analiza poslovanja - Podravka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Analiza poslovanja banaka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Apeiron Travnik

Analiza poslovanja banke - Privredna Banka Beograd
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovna škola, Novi Sad

Analiza poslovanja Findomestic banke
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Analiza poslovanja konsultantske kuce Bovan Consulting
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Analiza poslovanja pomorske agencije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Analiza poslovanja preduzeća
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Ekonomski fakultet

Analiza poslovanja preduzeća VIT Invest Pančevo
Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 19 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Analiza poslovanja Privredne banke Beograd
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Analiza poslovanja Srpske Banke
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Analiza preduzeća - DOO Hotela Management Durmitor
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Analiza preduzeća kroz lanac vrednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć-Leposavić

Analiza prijelomne točke
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

Analiza primene franšizinga u poslovanju turističkih agencija
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 53 | Nivo: Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Beograd

Analiza regulacije monopola kroz primjere
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Ekonomski fakultet, Sarajevo

Analiza regulacije monopola kroz primjere
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Travnik

Analiza resursa preduzeća
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Analiza rizika
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Eknomski fakultet

Analiza slučaja - benetton
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Analiza solventnosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Analiza spoljašnjeg i unutrašnjeg okruženja
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 48 | Nivo: Viša elektrotehnička škola Peć - Leposavić

Analiza troškova
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 42 | Nivo: FPM

Analiza tržišta za prodaju proizvoda
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Analiza uloge MSP u savremenoj ekonomiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: TF Mihajlo Pupin, Novi Sad

Analiza uspešnosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Analiza uspešnosti poslovanja preduzeća
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis - FABUS, Subotica

Analiza visine poreza u Srbiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Angažovanje Sredstava
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Blace

Angažovanje sredstava u poslovanju preduzeća
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Angažovanje sredstava u preduzeću
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za Industrijski Menadžment, Kruševac

Areas of economics (engleski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Prometej Banjaluka

Aukcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka

Aukcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija

Aukcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje, Beograd

Automatska obrada podataka i kontrola
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: UPS Banja Luka

Avtokorelacija (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski fakultet - Skopje

Avtokorelacija (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Ekonomski fakultet

Aziskite tigri (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28

B2B elektronski sistem plaćanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet

B2B elektronsko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Banjalučka berza
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: UPS Banja Luka

Bank of America (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Ekonomski fakultet

Banka - pojam,vrste i funkcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za poslovne studije i pravo, Novi Sad

Banka i opšti uslovi poslovanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Ekonomski fakultet

Banka za međunarodna poravnanja (BIS)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakulet za poslovne studije

Banka, pojam, vrste, funkcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć-Leposavić

Banka: pojam, vrste, funkcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za usluzni bizis

Bankarska analiza bilansa
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Bankarska garancija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24

Bankarske garancije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Državni Univerzitet u Novom Pazaru

Bankarske i finansijske usluge
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Viša škola za poslovne sekretare i menadžere

Bankarske platne kartice
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć-Leposavić

Bankarski agregati
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Bankarski ili novčani kredit
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Bankarski kredit, kamata i njihove ekonomske funkcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Fakultet za menadžment i poslovnu politiku

Bankarski kredit, kamata i njihove ekonomske funkcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Fakultet za menadžment i poslovnu politiku, Novi Pazar

Bankarski kredit, pojam i razvoj
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Ekonomski fakultet

Bankarski krediti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Bankarski krediti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, UPS

Bankarski kreditni plasmani banaka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Megatrend

bankarski kreditni plasmani sredstava
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Megatrend univerzitet, fakultet za menadžment, Valjevo

Bankarski poslovi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Bankarski poslovi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Bankarski poslovi
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 40

Bankarski poslovi -pojam, vrste, karakteristike i ugovor o kreditu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica

Bankarski poslovi i hartije od vrednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28

Bankarski poslovi kao temelj poslovanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Univerzitet u Novom Pazaru

Bankarski poslovi-pojam, vrste, karakteristike i ugovor o kreditu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica

Bankarski proizvodi (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Ekonomski fakultet

Bankarski rad (Makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Slavjanski institut

Bankarski rizici i njihova relativizacija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć-Leposavić

Bankarski sektor u CG i državna regulativa
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Fakultet za Poslovne studije

bankarski sistem na Republika Makedonija (Makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet, Prilep

Bankarski sistem na Republika Makedonija (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Praven fakultet

Bankarski sistem na RM (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Pravni fakultet

Bankarski sistem vo SAD (USA) (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: FON

Bankarski ugovori
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa Beograd

Bankarskiot sitem na R. Makedonija (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Praven fakultet

Bankarsko finansiranje kao ključni izvor sredstava za preduzetničko poslovanje
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 48 | Nivo: Viša elektrotehnička škola Peć - Leposavić

Bankarsko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski fakultet

Bankarsko poslovanje i ponuda novca
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Bankarstvo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25

Bankarstvo
Vrsta: Skripta | Broj strana: 49 | Nivo: Megatrend

Bankarstvo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet, Podgorica

Bankarstvo (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Bankarstvo - Međunarodna finansijska tržišta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Bankarstvo i razvoj bankarskih poslova
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke - Prometej, Banja Luka

Bankarstvo u EU i Evrotržište
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Bankarstvo- Aktuelnata sostojba na bankarskiot sistem na R.Makedonija (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet

Banke
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 38 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Banke
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 31

Banke
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomsi fakultet

Banke
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Banke i bankarski kapital
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 33 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Banke i bankarski poslovi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć-Leposavić

Banke i bankarski sistemi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Fakultet za Trgovinu I Bankarstvo “Danica I Janicije Karic” Beograd

Banke i bankarsko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet, Megatrend

Banke i monetarna multiplikacija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Megatrend univerzitet

Banke i monetarna multiplikacija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Megatrend

Banke i platni promet u zemlji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Banke i savremeno bankarstvo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Banke, bankarski poslovi i bankarsko poslovanje
Vrsta: Maturski | Broj strana: 18 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Banke, procedura i odobravanje kredita
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 38 | Nivo: Ekonomski fakultet, Podgorica

Banki (Makedonski)
Vrsta: Skripta | Broj strana: 227 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Banki (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski fakultet

Banki i finansijski pazari (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: MIT

Banki vo R. Makedonija (Makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet

Bankite kako učesnici na pazarot na pari (makedonski)
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 31 | Nivo: Ekonomski fakultet - Skopje

Bankomati
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Bankoosiguranje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Singidunum, poslovni fakultet Beograd

Bankovna tajna
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije u Travniku

Bayer kompanija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Baze podataka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE

Benčmarking
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Benčmarking
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28

Beneficii na rabotno mesto (makedonaki)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Benefit-cost analiza
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju Bgd

Beogradska Berza
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Visoka poslovna škola

Beogradska berza
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poslovna skola strukovnih studija

berza
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za Poslovne studije, Megatrend

Berza
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka poslovna škola

Berza
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21

Berza i berzanski tržišni materijal
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Berza i berzansko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo

Berza i berzansko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Ekonomski fakultet

Berza i berzansko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju

Berza na Republika Makedonija (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za Biznis Ekonomija

Berzanske krize
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

Berzanski poslovi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

Berzanski posrednici
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Berzanski posrednici
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Viša poslovna škola, Čačak

Berzanski posrednici
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6

Berzanski posrednici
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Berzanski posrednici
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tenologije

Berzanski posrednici
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Berzanski posrednici
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Alfa univerzitet

Berzanski posrednici - brokeri i dileri
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Megatrend

Berzansko poslovanje i berzanski posrednici
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Berze
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Berze
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fakultet za menadžment i pomorstvo Kotor, Crna Gora

Berze
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Forkup

Berze
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Otvoreni Univerzitet "Apeiron" Travnik

Berze
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 50

Berze
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski Fakultet, Makedonija

Berze
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: PEP Beograd

Berze
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poslavna škola strukovnih studija, Čačak

Berze
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet

Berze
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za menadžment, Braća Karić

Berze
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Berze
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: VEŠ Peć - Leposavić

Berze
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa

Berze
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija, Čačak

Berze
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Berze
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet

Berze (Makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Berze i berzansko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: FPS

Berze i berzansko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Berze i berzansko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Berze i berzansko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna škola

Berze i berzansko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet pravnih nauka, APEIRON

Berze i berzansko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za obrazovanje rukovodećih kadrova u privredi, Novi Sad

Berze i berzansko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Berze i berzansko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Berze i berzansko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Berze i berzansko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Berze i berzansko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke, Prometej

Berze i finansijska tržišta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 119 | Nivo: R & B koledž

Berze kao osnovne institucije finansijskog tržišta
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 55 | Nivo: FABUS

Berzi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 67 | Nivo: Ekonomski

Bezbednost elektronskog poslovanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Bezbednost elelktronskog poslovanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Bezbednost i zaštita na radu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Bezgotovinska i elektronska sredstva plaćanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Bezgotovinska sredstva plaćanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ugostiteljsko Turistička škola

Bezgotovinsko poslovanje, samouslužni sistemi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Beograd

Bilanca. Račun dobiti i gubitka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Bilanca. Račun dobiti i gubitka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Bilans kao osnovni finansijski izveštaj
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fakultet informacionih tehnologija

Bilans kao osnovni finansijski izveštaj
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna skola strukovnih studija

Bilans kao osnovni finansijski izvještaj
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Bilans međunarodnih plaćanja (platni bilans)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za obrazovanje rukovodecih kadrova

Bilans na plakanje i devizen kurs (makedonski9
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet, Prilep

Bilans na uspeh (Makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Univerzitet Sv.Kliment ohridski - Bitola

Bilans stanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Bilans stanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za pravne i ekonomske nauke, Prometej, Banja Luka

Bilans stanja I bilans uspeha
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za pravne i ekonomske nauke, Prometej, Banja Luka

Bilans stanja i bilans uspeha - praktičan primer
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31 | Nivo: Ekonomski fakultet

Bilans uspeha
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka ekonomska škola

Bilans uspeha
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Bilans uspeha
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Bilans uspeha kao temeljni finansijski izveštaj
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

Bilansiranje i međunarodni računovodstani standardi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Janićije i Danica Karić

Bilansna aktiva
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Biranje investicija na globalnom tržištu
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 54 | Nivo: Univerzitet u Novom Pazaru

Biznis etika - Procter & Gambel (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: UACS Skopje

Biznis lokacioni odluki - Proizvodstvo na lekovi (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 34 | Nivo: Fakultet za Biznis Ekonomija

Biznis plan
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Tehnički fakultet Čačak

Biznis Plan
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Biznis plan
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovna škola

Biznis plan
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Biznis plan
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka poslovna škola

Biznis plan
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: FTB

Biznis plan
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet

Biznis plan
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke - Prometej, Banja Luka

Biznis plan - agencija za pružanje špediterskih usluga
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Panevropski univerzitet

Biznis plan - Apple Internet Caffe
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet

Biznis plan - Auto centar FAST
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Valjevo

Biznis plan - “GROŠâ€ doo Lazarevac
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 52

Biznis Plan - Banat seme
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Biznis plan - farma tovnih pilića
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet pravnih nauka, Banja Luka

Biznis plan - Fresh d.o.o.
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: FTN

Biznis plan - Internet caffe Black&White
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Megatrend

Biznis plan - Izgradnja pogona za reciklažu otpadne plastike
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Megatrend

Biznis plan - Kanal TOP TV
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26

Biznis plan - Kavezni uzgoj šarana na Zvorničkom jezeru
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet APEIRON, Banja Luka

Biznis plan - Local Comp
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Biznis plan - Medolino
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: bbs

Biznis plan - Otvaranje agencije za selidbu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet

Biznis plan - Otvaranje novih prodajnih mesta SZR JANKY
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

Biznis plan - Pejčić i sin, Pirot
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Belgrade college of computer sciences

Biznis plan - privredno društvo za proizvodnju nameštaja Hrast
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Viskoka poslovna skola strukovnih studija, Blace

Biznis plan - proizvodnja folija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Ekonomski fakultet, Tuzla

Biznis plan - Proizvodnja namještaja po narudžbi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Viskoka poslovna skola strukovnih studija, Blace

Biznis plan - ROI consulting
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24

Biznis plan - Simplex-computers
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Biznis plan - škola stranih jezika
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 45 | Nivo: Ekonomski fakultet, Beograd

Biznis plan - STR Nar
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Biznis plan - SZR Yanky
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Biznis plan - TRN
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Beogradska poslovna skola

Biznis plan - Turistička agencija Pangea - Organizovanje krstarenja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: PMF

Biznis plan - Vinarija Lara
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Biznis plan Agencije za organizovanje svadbi i veselja Anđela
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20

Biznis plan casa gelato
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 34

Biznis plan malih i srednjih preduzeća
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 52 | Nivo: Ekonomski fakultet, Banja Luka

Biznis plan na Aleksandar Palace (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Fakultet za turizam i ugostitelstvo, Ohrid

Biznis plan plantaže kupine
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 49 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Biznis plan preduzeća - Zlatno seme
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Tehnički fakultet

Biznis plan- Analiza opravdanosti ulaganja u otvaranje skole engleskog jezika
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 45 | Nivo: Ekonomski fakultet, Beograd

Biznis plan- STR Roma
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Viša ekonomska škola

Blagajna - pojam i evidencija
Vrsta: Maturski | Broj strana: 18 | Nivo: Srednja škola

Blagajničko poslovanje
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 27 | Nivo: Visoka poslovna škola

Blagajničko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke - Prometej, Banja Luka

Blagajničko poslovanje - N-Lab
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka turisticka skola

Bonitet poslovnih banaka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Bonitet preduzeća
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Brendiranje Sjeničkog sira i kajmaka u inostranom marketingu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Drzavni Univerzitet u Novom Pazaru

Bretonvudski monetarni sistem
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6

British Airways
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 5 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije u Travniku

Brokersko dilerska društva
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Brokersko-diilerska društva
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Brokersko-diilerska društva
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Bruto domaći proizvod i nacionalni dohodak
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Bruto domašen proizvod
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Средното општинско eкономско училиште Кузман Јосифоски - Питу, Прилеп

Bruto domasen proizvod (makedonski)
Vrsta: Maturski | Broj strana: 21 | Nivo: Srednja škola

Bruto društveni proizvod
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Brzina opticaja novca
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet

Budućnost globalnog rešavanja ekoloških problema
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 44 | Nivo: Fakultet političkih nauka

Budzet
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo

Budžet
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Banja Luka Koledž

Budžet
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za obrazovanje rukovodećih kadrova u privredi

Budžet
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Budžet
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija

Budžet
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć-Leposavić

Budžet
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 53 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Budžet evropske unije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Budžet Evropske Unije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa Beograd

Budžet Evropske Unije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa

Budžet Evropske Unije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka turistička škola strukovnih studija

Budžet Evropske Unije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Budžet i budžetske procedure
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke - Prometej, Banja Luka

Budžetska politika države
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Pravni Fakultet

Budžetski sistemi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

Call i put opcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Ekonomski fakultet u Subotici

Carina i carinski sistemi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fimek, Privredna Akademija

Carine
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 35 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke "Prometej"

Carine
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Univezitet u Novom Pazaru

Carine
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Ekonomski fakultet

Carine
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Ekonomski fakultet, Beograd

Carine
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Carine
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Carine
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka poslovna škola

Carine
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Carine i carinska politika
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 44

Carine i carinske tarife
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Carine i carinski postupci
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Carine i špedicija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola Prometej

Carine i uvozni režim
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Carine i uvozni režim
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Carine kao izvori javnih prihoda
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Carinjenje i carinski postupak
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Visoka poslovna škola - smer carinik

Carinjenje robe
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Carinjenje robe i carinski dug
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija

Carinska tarifa
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Carinska unija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet

Carinska vrijednost i porijeklo robe
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Carinske tarife
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Carinski postapki (Makedonski)
Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 90 | Nivo: kiril i metodij

Carinski postupak u putničkom prometu
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 42 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

Carinski sistem
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Carinski sistem Srbije
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 52 | Nivo: Visoka Poslovna škola

Carinski sistem Srbije, i harmonizacija sa carinskim sistemom EU i STO
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 41

Carinski sistem u Evropskoj Uniji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Carinski sistem u republici Srbiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Viša poslovna škola, Blace

Carinsko Poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo Janićije i Danica Karić

Carninjenje robe
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Visoka škola poslovne ekonomije

Case study - informatički kriminal u ekonomiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7

Case Study - The Body Shop
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

CE ZNAK - 10 koraka do CE
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

CEFTA
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

Ček
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica

Ček
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Ček
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6

Cena
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 5 | Nivo: Ekonomski

Cene i elastičnost tražnje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Cene i elastičnost tražnje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Centralizacija i decentralizacija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Centralna Banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: APEIRON Banja Luka

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: PEP BEOGRAD

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke PROMETEJ, Banja Luka

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet APEIRON, Banja Luka

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, I. Sarajevo

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Panevropski fakultet apeiron, Banja Luka

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Panevropski fakultet Apeiron, Banja Luka

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Panevropski univerzitet

Centralna Banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Visoka poslovna škola

centralna banka
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30

Centralna banka - nezavisnost i samostalnost
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Ekonomski fakultet

Centralna banka - nezavisnost i samostalnost
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke PROMETEJ, Banja Luka

Centralna banka - učesnik na finansijskom tržištu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Centralna banka BIH
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Eknomski fakultet

Centralna banka BiH i njena uloga u monetarnoj politici
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 50 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka

Centralna banka BiH, specifičnosti funkcionisanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Centralna banka i funkcije koje ona obavlja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoko poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Centralna banka i Narodna banka Srbije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka poslovna škola

Centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 49 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Bajna Luka

Centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 49 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Centralna banka i njene funkcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Centralna banka i njene funkcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka poslovna škola

Centralna banka i njene funkcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: VEŠ Peć - Leposavić

Centralna Banka i njene funkcije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola, Novi Sad

Centralna banka srbije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za Poslovne studije, Megatrend

Cenzura i autocenzura
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Megatrend

Cijena kao instrument marketing miks-a u međunarodnom poslovanju
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Cijena kao instrument marketing miksa
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Sarajevo

Cijena kao onstrument marketing mix-a
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Cijena, ekonomski fenomem inflacije i vrste inflacije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Pravni fakultet

Cijena, ponuda i tražnja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za pslovne studije, Banja Luka

Cijene i troškovi života
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet poslovne informatike, Travnik

Ciljevi i efekti oporezivanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet, Subotica

Ciljevi i efekti oporezivanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Ciljevi i instrumenti monetarno-kreditne politike
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Fakultet za poslovni industrijski menadžment

Ciljevi menadžmenta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 35 | Nivo: fabus - Fakultet za usluzni bznis

Ciljevi strategije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: fabus - Fakultet za usluzni bznis

Ciljevi strategijskog planiranja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Cost benefit analiza
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Cost-benefit analiza (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Ekonomski fakultet, Prilep

CR (customer relationship) u NPO
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

CRM - Menadžment odnosa sa kupcima
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet, Subotica

CVP Analiza
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30

Daglas Nort-Neoinstitucialna Ekonomska teorija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Visoka skola strukovnih studija za kriminaistiku i bezbednost

Danok na imot (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Ekonomski fakultet

Decentralizovano izvještavanje u bankarstvu
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 40 | Nivo: Ekonomski fakultet u Subotici

Definicija, funkcije, geneza i formalne i neformalne strukture
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Definisanje i značaj kvaliteta usluge
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Ekonomski fakultet u Nišu

Definisanje kvaliteta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Panevropski fakultet Apeiron, Banja Luka

Definisanje pojma odnosa s javnošću u praksi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Visoka škola za ekonomiju i informatiku, Prijedor

Deflacija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Delovna analiza (Makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Delovna etika (makedonski)
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 35 | Nivo: Evropski fakultet, Skopje

Delovno planiranje (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Demografski faktori ponašanja potrošača
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: UPS

Depozitne finansijske institucije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka poslovna škola

Depozitni novac
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Deset principa ekonomije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka poslovna škola

Determinante
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Determinanti i vidovi na inflacija (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Devizen pazar i devizen kurs (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski fakultet

Devizen pazar i devizna berza (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Devizi i devizno rabotenje (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet

Devizni kurs
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Devizni kurs
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Ekonomski fakultet

Devizni kurs
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Devizni kurs
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Devizni kurs
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Visoka poslovna škola

Devizni kurs
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Devizni kurs
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Devizni kurs
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Univerzitet za poslovne i finansijske studije

Devizni kurs
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 32

Devizni kurs
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31

Devizni kurs
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31

Devizni kurs i devizno tržište
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Devizni kurs sa osvrtom na Srbiju
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 33 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Devizni kurs, vrste i promene
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 46 | Nivo: Singidunum - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju

Devizni kursevi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Ekonomski fakultet, Sarajevo

Devizni sistem
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Univerzitet za poslovne i finansijske studije

Devizni sistem I devizna politika
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Devizni sistem i platni promet, devizno tržište i devizni kurs
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23

Devizni sistem, platni bilans, devizni kurs
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna škola za ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Devizniot pazar vo Republika Makedonija kako izvor na finansiranje na tekovnite sredstva (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Ekonomski fakultet

Devizno tržište
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna skola strukovnih studija

Devizno tržište
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: FTB

Devizno tržište
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Beogradska Bankarska Akademija

Devizno tržište
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: PeP Beograd

Devizno tržište
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka poslovna škola

Devizno tržište
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Devizno tržište
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 39 | Nivo: Visoka poslovna škola

Devizno tržište
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Srednja ekonomska škola

Devizno tržište
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet

Devizno tržište
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Devizno tržište
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Devizno tržište
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet

Devizno tržište
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Devizno tržište i devizni kurs
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Alfa univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo

Digitalna ekonomija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Tehnički fakultet

Digitalna ekonomija u uslovima svetske ekonomske krize
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: FON

Digitalno bankarstvo u Poljskoj
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 35 | Nivo: Fakultet Organizacionih Nauka

Dijagrami u ekonomiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Ekonomski fakulteti

Dimenzije finansijskog tržišta Srbije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka poslovno tehnička škola strukovnih studija, Blace

Dinamička ocena projekta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Direktne strane investicije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Diskontna i politika otvorenog tržište kapitala,sa osvrtom na BiH
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za menadžment i turizam, Travnik

Diskriminacija i zarade
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomiranih ekonomista i diplomiranih pravnika za rukovodeće kadrove

Diskriminacija i zarade
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Diskriminacija na tržištu rada
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije u Travniku

Diskriminacija zaposlenih na radnom mestu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć-Leposavić

Distribucija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Distribucija kao elemenat marketing mix-a
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Srednja ekonomska škola

Distribucija u trgovinskim preduzećima
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Otvoreni Univerzitet "Apeiron" Travnik

Distribucioni kanali u radu sa stanovništvom
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka turisticka skola

Divergentni razvoj- Pakistan i Bangladeš
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet, Sarajevo

Diverzifikacija portfolija za dve hartije od vrednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Poslovni fakultet, Bijeljina

Diviziona kalkulacija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Fabus

Dizajn proizvoda
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski

Dobitnici i gubitnici od trgovine
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Dobrovoljni penzijski fondovi u Srbiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Dobrovoljni penziski fondovi u srbiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Dobrovoljno penziono osiguranje u Srbiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 36

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 30 | Nivo: FABUS

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u svetu i perspektive razvoja u Srbiji
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 78 | Nivo: Privredna akademija

Dodatne kalkulacije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za primjenjenu ekonomiju, Banja Luka

Dodjela stambenog kredita
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Ekonomski fakultet

Dokumentacija i evidencija na kontu gotovih proizvoda
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Dokumentarni akreditiv
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 45 | Nivo: Ekonomski fakultet, Sarajevo

Dokumentarni akreditiv
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski fakultet

Dokumentarni akreditiv
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Dolazak do neophodnih finansijskih sredstava
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: VPŠ Čačak

Doprinosi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Ekonomski fakultet u Brckom

Doprinosi i samodoprinosi - opšte karakteristike
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet političkih nauka, Beograd

Dovršenje revizije
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka

Drumski transport robe
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke - Prometej, Banja Luka

Društva kapitala
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Pravni fakultet, Kosovska Mitrovica

Društva sa ograničenom odgovornošću
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet, Beograd

Društvena infrastruktura MMP
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Društvena odgovornost - primeri
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Ekonomski fakultet

Društvena odgovornost privrednih subjekata
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Društvena proizvodnja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Društvena proizvodnja, osnovni pojmovi, vrste i faktori proizvodnje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Društvene klase i društvena pokretljivost u Srbiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Ekonomski fakultet

Društvene mreže
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Društvene mreže i elektronsko poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa Beograd

Društvene zajednice
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Pravni fakultet, Univerzitet Sinergija

Društveni bruto proizvod
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Sremski Karlovci

Društveni uticaj
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Društveno računovodstvo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Požarevac

Društvo lica
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća

Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Držane obveznice i državni blagajnički zapis
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka

Država kao organizator i regulator finansijskih tržišta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa

Državen zavod za revizija na Makedonija (makedonki)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet, Prilep

Državna revizija u Republici Srpskoj
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Državna uprava
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Dugoročne hartije od vrednosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Dugoročne hartije od vrijednosti
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 41 | Nivo: Ekonomski Fakultet u Bijeljini

Dugoročne obveznice
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Dugoročni izvori finansiranja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad

Dugoročni izvori finansiranja i cena kapitala
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: FABUS

Dugoročni krediti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna skola strukovnih studija

Dugoročni krediti na primeru banke
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: FIMEK

Dugoročno kreditiranje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

Duh vremena i poslovni moral
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski fakultet

Dužnička kriza
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Ekonomski fakultet

Dužnička kriza
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26

E-bankarstvo
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

E-banking
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23

E-learning
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Saobraćajni fakultet

E-MARKET PLACES
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet, Beograd

E-poslovanje - Bayer (o kompaniji)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Efekt snoba
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Travnik

Efekti oporezivanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovna škola

Efekti oporezivanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Visoka poslovna škola strukturnih poslova

Efekti stresa i posledice za organizaciju i njeno poslovanje
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Megatrend

Efekti uvoza i izvoza kapitala
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Efikasnost i efektivnost
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Efikasnost i efektivnost preduzeca
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Efikasnost i efektivnost preduzeća
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Efikasnost poslovnih sredstava
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 32 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Efikasnosta i efektivnosta na pretprijatijata vo Makedonija (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: FON

Ekološki menadžment
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovna škola

Ekološki problemi
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: VPŠ Čačak

Ekonmski modeli i kvantitativna istraživanja u ekonomiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Ekonomičnost
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Travnik

Ekonomičnost kao ekonomski princip
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka ekonomska škola

Ekonomičnost kao parcijalni pokazatelj ekonomske uspešnosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fabus

Ekonomičnost kao parcijalni pokazatelj ekonomske uspešnosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica

Ekonomičnost kao parcijalni pokazatelj uspešnosti
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za uslužni
Referentni URL