Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Socijalno medicinski aspekti kod skolioza
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

Uvod

Skolioza je deformitet lokomotornog sistema koji se javlja tokom rasta te se nakon završenog rasta stabilizuje.
Kičma čoveka gledana spreda ili pozadi (frontalna ravan) ravna je, bez ikakvog straničnog zavoja. Ako takav stranični zavoj ipak postoji, govorimo o skoliozi. Skolioza je uvek patološka. Ako uz skoliozu nalazimo i povećanje fiziološke zakrivljenosti grudnog dela kičme u sagitalnoj ravni (gledajući čoveka s boka) tada govorimo o kifoskoliozi (grudna deo kičme u navedenoj sagitalnoj ravni ima normalnu zakrivljenost do 40°. Takva kifoza je fiziološka.)
Skolioze delimo na dva osnovna tipa:
Funkcionalne ili nestrukturalne skolioze, tj. skoliotična držanja. U toj skupini nema anatomskih poremećaja kičme. Skoliotično držanje može biti određeno različitim uzrocima kao što su skraćenje jednog donjeg ekstremiteta ili pak kontrakturom paravertebralnih mišića kao što je slučaj kod bolnih sindroma kičme. Uklanjanjem uzroka nestaje i skolioza.

Organske ili strukturalne skolioze, uzrokovane su anatomskim promenama na kičmi, njenim zglobovima, ligamentima ili paravertebralnim mišićima. Kičmu treba shvatiti kao jedan savitljiv stub, sastavljen od više elemenata ( kičme). U normalnim uslovima kičma gledana otpozadi je ravna radi toga što su pršljenovi simetrični i kvadratasti, dok zglobne čaure i ligamenti održavaju njihov točan položaj. Paravertebralna muskulatura predstavlja dodatni oslonac i pomoć pri pokretima. Kada neki od tih elemenata popusti nastaje devijacija kičme, čije uzroke treba tražiti u promeni forme jednog ili više pršljenova, u popuštanju ili skraćenju jednog dela kapsuloligamentarnog aparata te u asimetriji mišića kičme. Kod strukturalne skolioze nalazimo najčešće klinasti deformitet kičme, rotaciju i torziju kičme te u najtežim slučajevima i subluksaciju.

Sadržaj

Uvod 3
1.1 Klinička slika 4
1.2 Posledice i rizici skolioze 5
1.3 Stopa prevalencije i incidencije 5
1.3.1 Rezultati 6
1.4 Mortalitet skolioze 6
1.5 Mere prevencije i kontrole 7
1.5.1 Materijal i metode 7
1.5.2 Rezultati 8
Zaključak 10
Literatura 11
Referentni URL