Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga i funkcija softvera
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.


UVOD


Pojam softver je prvi put iskoristio John W. Tukey, inženjer informatike, 1957. godine. Pojam je nastao kao analogija pojmu hardver. Naime, na engleskom reč hardver znači tvrdotvorina, odnosno tvrde stvari (hard = tvrdo). Nasuprot tome reč soft znači meko. Softver predstavlja Sveobuhvatni zbir informatičkih programa, procesa, pravila; dokumentacije i datoteka u vezi, koji čine deo operacija jednog informatičkog sistema. Softver možemo klasifikovati u dve vrste programa: Sistemski softver i aplikativni softver.

Sistemski softver je specijalni kompleks programa koji omogućava lagodnije programiranje, efikasnije korišćenje hardverskih mogućnosti i jednostavniju komunikaciju izmedju čoveka I računara. Deo sistemskog softvera koji nazivamo operativni sistem zadužen je za upravljanje hardverom i informacijama, a deo koji nazivamo jezički procesori omogućava programiranje u jezicima višeg nivoa od mašinskog.
Aplikativni softver predstavljaju programi koje piše korisnik i koji su namenjeni za rešavanje odredjenih zadataka. Računar može da uradi samo ono zašta mu je korisnik dao instrukciju (program) – niz logičkih i aritmetičkih operacija napisanih na jeziku računara.

SADRŽAJ


UVOD 3
FUNKCIJE SOFTVERA 5
Operativni sistem 6
Sistemski softver 7
Aplikacioni softver 9
ULOGA SOFTVERA 10
LITERATURA 14
Referentni URL