Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Internet pojam i razvoj - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.


UVOD


Razvoj interneta kao globalne mreže ponajprije je ovisio o razvoju sredstava komuniciranja. Izumi telegrafa, telefona, radija i računara bili su tako podloga za pojavu interneta. Internet je nastavak računarske mreže uspostavljene u Sjedinjenim Američkim Državama tokom 1960. godine od Advanced Research Projects Agency (ARPA), koja je povezivala nekoliko računara u četiri sveučilišta u državama Kalifornija i Utah. Ta prva računarska mreža uopće, nazvana je ARPANET (ARPA NETwork). Znanstvenici su izgradili ARPANET s namjerom da to bude mreža koja će još uvijek uspješno raditi i u slučaju da dio mreže bude oštećen. Takav koncept bio je važan vojnim organizacijama koje su proučavale načine da održe komunikacijske mreže u funkciji i u slučaju nuklearnog rata.

Bilo je to vrijeme hladnog rata, i upravo ta stalna ratna opasnost i želja da se uvijek bude ispred protivnika, donijela je svijetu mnoge proizvode i tehnološke inovacije kojih, kako smatraju neki povjesničari ne bi bilo bez Hladnog rata. Prvotno zamišljen kako bi omogućio visoku učinkovitost u komunikaciji između istraživačkih centara, sveučilišta i vladinih agencija SAD-a internet je ubrzo prerastao u internacionalnu mrežu dostupnu svima. Kako je ARPANET rastao u 1970-ima, sa sve više i više sveučilišta i institucija koji su se spajali na njega, korisnici su uvidjeli potrebu razvijanja standarda za put kojim će podaci biti prenošeni internetom.

SADRŽAJ

1. UVOD 1
2. RAZVOJ INTERNETA 2
2. 1. Izraz Internet 3
2. 2. Širenje Interneta 4
3. POJAM INTERNETA 5
3. 1. Statistika korištenja interneta 6
3. 2. Internet servisi 7
3. 2. 1. Elektronska pošta 7
3. 3. World Wide Web (WWW) 8
4. KRATKA HRONOLOGIJA INTERNETA 9
5. ZAKLJUČAK 12
6. LITERATURA 13
Referentni URL