Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analogno-digitalni pretvarači
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

УВОД

Како напредак у технологији обезбеђује повећање брзине и јефтиноћу дигиталног хардвера, више традиционалних аналогних функција радио пријемника биће замењено са софтверским или дигиталним хардвером. Крајњи циљ у пројектовању радио пријемника је директна дигитализација радио фреквентног (RF) сигнала на излазу пријемне антене, и према томе извршавање свих пријемних функција у дигиталном хардверу или софтверу. Трендови у пројектовању пријемника развијали су се ка овом циљу сједињавања дигитализације, све ближе и ближе пријемној антени, за системе са знатно вишим фреквенцијама и већом ширином опсега. Примена ових пријемника је очекивана за повећање брзине у областима као што су мобилна телефонија, сателити, и у системима личних комуникационих сервиса.

Аналогно дигитални претварач је кључна компонента у овим радио пријемницима. Најчешће примењивани аналогно дигитални претварачи за дигитализацију широког опсега код RF или IF приказани су на слици 1. Кључни параметри аналогно дигиталних претварача су спроведени по специфичним аналогно-дигиталним претварачким елементима кола. На пример, линеарност и тачност су примарно одређени узорковањем и задршком, док одступање у такту одмеравања може произвести шум у жељеном излазу аналогно дигиталног претварача. Квантизатор утврђује резолуцију аналогно дигиталног претварача. За дати одређени ниво шума, бафери успостављају проток података.

Овај чланак расправља о појединим кључним параметрима аналогно дигиталних претварача, коришћених у примени радио пријемника. Технички захтеви, практична ограничења и потенцијални проблеми су такође предмет расправе. Метод претварања практичних аналогно дигиталних претварача као што су flash, постепена апроксимација, сигма-делта и пропусни опсег сигма-делта нису представљени овде.


С А Д Р Ж А Ј

УВОД
МЕТОДЕ УЗОРКОВАЊА И АНАЛОГНО
ФИЛТРИРАЊЕ 4
НИКВИСТОВО УЗОРКОВАЊЕ 5
ЕНЕРГИЈА ИЗВАН ОПСЕГА 5
РЕАЛИЗАЦИЈА ANTI-ALIASING ФИЛТЕРА 6
ОЛАКШАВАЊЕ ЗАХТЕВА АNTI-ALIASING ФИЛТЕРА ПОМОЋУ ПРЕУЗОРКОВАЊА 7
СМАЊЕЊЕ ЗАХТЕВАНЕ БРЗИНЕ УЗОРКОВАЊА ПОМОЋУ КВАДРАТНОГ УЗОРКОВАЊА 7
УЗОРКОВАЊЕ ПРОПУСНОГ ОПСЕГА ЗА ДИРЕКТНО СМАЊЕЊЕ ОПСЕГА 7
УТИЦАЈИ КВАНТИЗАЦИОНОГ ШУМА, ИЗОБЛИЧЕЊА И ШУМА ПРИЈЕМНИКА 8
ВАЖНЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 10
ТЕОРЕТСКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ОДНОСА СИГНАЛ-ШУМ 10
ПРАКТИЧНЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА РЕАЛНЕ АНАЛОГНО-ДИГИТАЛНЕ ПРЕТВАРАЧЕ 11
ЗАКЉУЧАК 14
ЛИТЕРАТУРА 15
Referentni URL