Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Elektronski novac seminarski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Nikada u istoriji bankarskog poslovanja nisu učinjene tako velike i korenite promene kao za poslednjih tridesetak godina. Pojava plastičnog (kartice) i digitalnog novca učinili su preokret ka potpunoj dematerijalizaciji i virtuelizaciji novca. Internet, e-bankarstvo i mobilno bankarstvo su doveli do toga da je banka izašla iz svojih prostorija. Kroz istoriju korisnik je uvek morao da odlazi u prostorije banke kako bi obavio posao. Danas banka dolazi u kuću korisnika ili na njegovo radno mesto. Mobilno bankarstvo ide korak dalje prenosi bankarske poslove u džep korisnika potpuno nezavisno od lokacije na kojoj se on nalazi.
Izražena deregulacija u bankarskom sektoru, kao i sve veći značaj informacionih i komunikacionih tehnologija doveli su do uvođenja novih kanala distribucije bankarskih usluga, odnosno elektronskog bankarstva i Internet bankarstva kao njegovog najizraženijeg oblika. Razvoj informacionih tehnologija je omogućio transformaciju klasičnog bankarstva, koje se ogleda u prenošenju informacija u realnom vremenu i obradi podataka. Informacione tehnologije omogućavaju smanjenje troškova obrade podataka i komunikacije, što utiče na smanjenje cene usluga krajnjim korisnicima.

Pored navedenog, informacione tehnologije omogućavaju nastanak virtuelnih banaka (koje nemaju fizičkih filijala i kod kojih su potrebe za brojem zaposlenih minimalne) i sve veće korišćenje elektronskog novca, što na kraju otvara mogućnost za stvaranje nebankarskih institucija, koje će isto nuditi bankarske usluge. Osnovni efekat razvoja informacione tehnologije jeste povećanje konkurencije na finansijskom tržištu, iz razloga što je olakšan pristup informacijama, koje nude davaoci korisnicima usluga. Opredeljenje banke za upuštanje u elektronsko bankarstvo je uslovljeno i nastojanjem banaka da zadrže postojeće, kao i da pridobiju nove klijente.

Sadržaj


UVOD
1.1 Elektronski novac 3
1.2 Dalji razvoj elektronskog novca 8
1.3 Karakteristike e-novca 9
1.4 Sistemi za plaćanje nastali upotrebom e novca 10
1.4.1 E-novac u kompjuteru korisnika (eCoins) 10
1.4.2 E-novac za mikroplaćanja (Qpass) 10
1.4.3 P2P plaćanje 10
1.4.4 Elektronski čekovi (E-čekovi) 11
1.5 Elektronske (plastične/platne) kartice 12
1.6 Problemi korisnika elektronskog novca 15
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 19
Referentni URL