Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Elektronski novac 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

УВОД

Оно што ћу вам у даљем нљставку семинарског рада објаснити што је уједно и тема овог семинарског рада је Електронски новац.
Највеће технолошко достигнуће у развоју банкарства је појава електронског новца, а самим тим и електронског банкарства. Новац је, у савременој интерпретацији, ''информација''.

Електронски новац се дефинише као спецофична ''монетарна информација'' која се путем електронских импулса у ''реалном времену'' преноси између трансактора који обављају плаћања.
Циљ овог сенминарског рада је објашњење увођења електронског плаћања,решавања проблема система плаћања заснованих на папиру, коришћењем предности примене информационе технологије.

Семинарски рад се садржи из следећих делова:
• Настанак електронског новца
• Коришћење електронског новца
• Безбедност електронских плаћања
• Електронско плаћање
• Могуће економске последице електронског новца
• Правни аспект електронског новца


САДРЖАЈ

УВОД
1.НАСТАНАК ЕЛЕКТРОНСКОГ НОВЦА 3
2.КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ НОВЦА 3
3.БЕЗБEДНОСТ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПЛАЋАЊА 4
4.ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЋАЊЕ 5
5.МОГУЋЕ ЕКОНОМСКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ НОВЦА 6
5.1.Повећана ефикасност трансакија 6
5.2.Проблеми опорезивања који настаје применом електронског новца7
5.3.Макроекономски ефекти електронског новца 7
5.3.1. Ефекат на девизне курсеве 8
5.3.2. Ефекат на новчану масу 9
5.4.Финансијске кризе 11
6.ПРАВНИ АСПЕКТ ЕЛЕКТРОНСКОГ НОВЦА 11
6.1.Проблеми корисника електронског новцa 11
6.1.1. Проблеми банкарске регулације 11
6.1.2. Проблеми заштите потрошача 12
6.1.3. Проблеми финансијске приватности 13
6.1.4. Комерцијални проблеми 14
ЗАКЉУЧАК 16
ЛИТЕРАТУРА 17
Referentni URL