Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Lica koja uživaju autorskopravnu zaštitu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.
Pod autorskim delom se podrazumevaju i neka dela čija prava izviru iz autorskog prava i zbog toga su pod regulacijom istog Zakona.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POJAM AUTORSKOG DELA - 3 -
2.1 Pojam autora - 5 -
3 KRŠENJE AUTORSKIH PRAVA - 6 -
3.1 Lica koja uživaju autorsko pravnu zaštitu - 6 -
3.1.1 Zaštita proizvođača fonograma - 6 -
3.1.2 Zaštita prava filmskih producenata - 7 -
3.1.3 Zaštita prava organizacija za radiodifuziju - 8 -
3.1.4 Zaštita prava proizvođača baza podataka - 8 -
3.1.5 Pravo na prvom izdanju neobjavljenih slobodnih dela - 9 -
4 ZAKLJUČAK - 10 -
5 LITERATURA - 11 -
6 WEB LITERATURA - 11 -
Referentni URL