Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Konvecionalni subjekti sistema bezbednosti - policija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD


Zbog izuzetnog značaja policijske institucije svako društvo koje teži prosperitetu ima dovoljno razloga da sistematski i organizovano posvećuje punu pažnju pitanjima koja se tiču njene globalne uloge u društvu, organizacionoj strukturi, kratkoročnih prioriteta, efikasnosti, problemima službe i njenih pripadnika, personalnom sastavu, kulturi obavljanja policijske funkcije, itd.

Svrha organizacione strukture je ostvarivanje misije, ciljeva i zadataka organizacije. Organizaciona struktura trebalo bi da omogući policijskoj organizaciji brz odgovor na izazove, rizike, pretnje bezbednosti koje donosi okruženje, da osposobi policiju za efektivno i efikasno funkcionisanje, tj. za ostvarivanje definisanih ciljeva i postizanje željenih rezultata uz što manji utrošak resursa. Takođe, organizaciona struktura treba da omogući i prilagođavanje organizacije zahtevima okruženja i potrebnu motivisanost članova organizacije. Efikasno poslovanje i harmonizacija ponašanja u organizaciji zavise od velikog broja faktora, među kojima nesumnjivo značajno mesto zauzima upravljanje kadrovima, kao najvrednijim resursom.

Policija je nekada obuhvatala čitavo područje unutrašnje uprave, da bi se danas tim izrazom obuhvatilo samo jedno od područja državne uprave u čijem su delokrugu poslovi koji se odnose na bezbednost države i njenih građana čija su organizacija, delatnost i kontrola, zbog njihove osobenosti podvrgnuti i dopunskom pravnom režimu u odnosu na pravni režim koji važi i za druge organe državne uprave. Posebnost poslova policije razlog je posebnosti pravnog režima za njihovo obavljanje, koje kao svoj element uključuje i posebnost pravnog položaja lica koja obavljaju delatnost policije, pored elemenata tog režima koji su opšti za sve grane (resore) državne uprave. Posebnost upravnog rada u policiji razlog je posebnostima u položaju lica u policiji.


Sadržaj

UVOD
1.1 Geneza, istorijsko poreklo policije i njene funkcije 4
1.2 Poslovi policije 6
1.3 Organizacija i podela posla u policiji 7
1.4 Školovanje i usavršavanje policijskog kadra 13
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17
Referentni URL