Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Javno obećanje nagrade
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.


UVOD


Javno obećanje nagrade postoji kada fizičko ili pravno lice putem javnog oglasa obeća neodređenom broju lica da će dati nagradu onome ko izvrši određenu radnju odnosno postigne određeni uspeh.
Javno obećanje može da se opozove do momenta izvršenja radnje za koju je nagrada obećana.


SADRŽAJ


1 UVOD - 2 -
2 JAVNO OBEĆANJE NAGRADE - 3 -
2.1 Pojam i pretpostavke javnog obećanja nagrade - 3 -
2.2 Opoziv obećanja nagrade - 4 -
2.3 Prestanak obaveze - 4 -
2.4 Sudski primer spora, obećavaoca i lica koje je ispinulio uslov - 5 -
2.5 Primer javnog obećanja nagrade kao nagradne igre - 6 -
3 ZAKLJUČAK - 9 -
4 LITERATURA - 10 -
5 Web Literatura - 10 -
Referentni URL