Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Marketing plan Razvojne Banke Vojvodine
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

Ekonomski faktori
Struktura našeg GDP-a je u skladu sa razvijenim zemljama sveta, gde je u ranim fazama dominiralo učešće primarnog (poljoprivrednog) sektora, u kasnijem periodu je industrija imala dominantnu ulogu, da bi u najskorije vreme usluge bile resor koji u najvećoj meri utiču na stvaranje GDP-a. Ali za razliku od razvijenog sveta gde je prisutan blagi trend deindustrijalizacije pa je zbog toga smanjen procenat učešća industrije u stvaranju GDP-a , u našoj zemlji je situacija drugačija. Zbog pogrešne koncepcije ekonomskog razvoja zadnjih 15-20 godina, kao i ekonomskih sankcija i bombardovanja naše zemlje 1999 godine u strukturi GDP-a je enormno opao udeo industrije, a u mnogome porastao sektor usluga, jer domaća ekonomija u mnogome zavisi od uvoza, odnosno od stranih izvora finansiranja.
Zaposlenost u zadnjoj dekadi varira, sa ipak prisutnim negativnim trendom. Takva struktura zaposlenosti je rezultat mera privatizacije kojom je bila obuhvaćena gotovo cela srpska privreda. A u velikoj meri kao novozaposleni se pojavljuju oni isti radnici koji su već ostali bez posla. Mnogo ljudi je otišlo na socijalne programe, i sa dobijenim otpremninama upućeni uz mere države za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i obuku da samostalno otpočnu nekakav privatni biznis. Takva sudbina u mnogome je zadesila zaposlene u fabrici automobila „Zastava“ iz Kragujevca, zaposlene u Naftnoj Industriji Srbije (NIS), kao i mnogo vojnih lica.
Dok je zapošljavanje domaćih mladih stručnjaka prepušteno slučaju, pa je kao rezultat toga i dalje prisutan veliki odliv mozgova u zemlje zapadne Evrope.

Sadržaj


ANALIZA MAKROEKONOMSKOG OKRUŽENJA 3
Ekonomski faktori 3
Pravno-politički faktori 4
Demografski faktori 5
1 ANALIZA MIKROEKONOMSKOG OKRUŽENJA 5
Asortiman, ciljno tržište i njegove osnovne karakteristike 5
Analiza tržišta i konkurencije 6
Konkurenti na domaćem tržištu 7
Analiza i procena ponude glavnih konkurenata na tržištu 9
Analiza i procena tražnje 10
2 MARKETING MIKS 11
Dozvoljeno prekoračenje 11
Gotovinski krediti bez valutne klauzule 12
Potrošački krediti bez valutne klauzule 13
Oročenaštednja 14
Uporedan pregled kreditnog asortimana konkurencije 15
3 Promocija 16
4 16
5 Distribucija 16
6 SWOT ANALIZA 17
Referentni URL