Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijsko poslovanje preduzeća
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Beleške za srednjoškolce i sve koji žele da znaju više. Lektire i referati za sve godine. MaturskiRadovi.Net (beleške, referati, lekcije, lektira, pisci, zadaci, sastav, pismeni, forum, druženje, puškice)

Može se posmatrati sa više aspekata:

1. pravno – odredjuje se forma finansijskog poslovanja, prava i obaveze regulisani su zakonskim propisima.
2. ekonomska – svi novčani tokovi proizilaze iz rezultata poslovanja i dobiti
3. novčano – finansijsko poslovanje povezano je sa novčanim prometom
4. institucionalno – zakon o preduzećima
Referentni URL