Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Nastanak i pojam sociologije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Beleške za srednjoškolce i sve koji žele da znaju više. Lektire i referati za sve godine. MaturskiRadovi.Net (beleške, referati, lekcije, lektira, pisci, zadaci, sastav, pismeni, forum, druženje, puškice)

Mlada nauka, nastala početkom 19. veka (period društva u krizi). Sociologija se još naziva nauka društva u krizi.


Osnivač sociologije Ogist Kont – filozof, ali se bavio I prirodnim naukama. Osnovao je pravac pozitivizam. Podela nauka po Kontu:Fizika – praktična, najviše se bavio njom, a na poslednjem mestu društvene nauke.Pravo ime sociologije je „socijalna fizika“. Društvo čne ljudi I njihovi medjusobni odnosi. Ime sociologija je izvedeno iz latinske reči: societas što znači društvo I logos što znači nauka. Opšta teorijska I osnovna (fundamentalna) nauka o društvu sociologija, proučava društvo kao celinu.

Teorijskim naukama je cilj da dodju do saznanja.Rajt Mils – filozof, sociolog, rekao je da sociologija ima sociološku imaginaciju – orudje sociologije – odvajanje globalnog od ličnog člana.Berger I Kelner – sociologija u novom ključu otkirvanja skrivene istinitosti čovekove društvenosti.Robert Merton – manifestne (vidljive) I latentne (nevidljive) funkcije u društvu.Funkcije – pozitivne posledice.

Disfunkcije – negativne posledice.Socijalni psiholozi govore o:

- Nameravane funkcije,

- Nenameravane funkceije.Zadatak sociologije je vrlo konstruktivan, razumevanje sebe I drugih.
Referentni URL