Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pluralizam vizija i orijentacija sociologije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Beleške za srednjoškolce i sve koji žele da znaju više. Lektire i referati za sve godine. MaturskiRadovi.Net (beleške, referati, lekcije, lektira, pisci, zadaci, sastav, pismeni, forum, druženje, puškice)


Vizije – opšti pogled na društvo.


Organska vizija – društvo, integrisana, uravnotežena celina u kojoj su delovi uskladjeni sa celinom.Konfliktna vizija – u društvu postoje nepomirljive suprotnosti koje dovode do sukoba, konflikta pojedinaca (grupa, država).Interacijska vizija – društvo, mreža medjusobnih odnosa i delovanja u kojoj je pojedinac akter dogadjaja.
Orijentacije – praktični zadaci sociologije.

1. Pozitivizam (gradjanska sociologija) – Ogist Kont, Emil Dirhen. Sociologiju vidi kao teoriju reda i poretka. Društvo vidi kao harmoničnu i uravnoteženu celinu.

2. Marksistika – odgovor na konfliktnu viziju. Karl Marks – sociologija je teorija revolucije. Kritička sociologija. Korenite promene društva.

3. Istorizam – Marks, Veber – skup ljudi, medjusobnih odnosa, fenomena, funkcije koje se vrše. Razumevanje skrivene suštine društvenih pojava.


Razumevanje sociologije – nauka treba da bude vrednosno neutralna.
Referentni URL