Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Klasična teorija upravljanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Beleške za srednjoškolce i sve koji žele da znaju više. Lektire i referati za sve godine. MaturskiRadovi.Net (beleške, referati, lekcije, lektira, pisci, zadaci, sastav, pismeni, forum, druženje, puškice)

Povećanje produktivnosti rada.
Naučno upravljanje

Frederik Taylor – četiri principa:

Razvoj istinske nauke u upravljanju.
Naučni izbor zaposlenih.
Obučavanje i razvoj radnika.
Prjateljska saradnja menadžera i radnika.


Studija vremena i pokreta (normiranje).

Henry Gantt – gantogrami, da se rezultati grafički prikažu. On uvodi bonuse.Klasična teorija organizacije (administrativna škola)

Preduzeće kao celina, uloga menadžera.

Henry Fayol – pet funkcija upravljanja

Max Weber – birokratsko upravljanje (stabilni uslovi), uvodi hijerarhiju.Bihejvioristička teorija upravljanja Elton Majo – ključ za povećanje produktivnosti je u čoveku, a ne u radnom mestu.

Cilj upravljanja – razvoj efikasnih medjuljudskih odnosa.Zadatak menadžera – da vodi računa o individualim motivima, grupnom ponašanju i medjusobnim odnosima ljudi.
Referentni URL