Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Komercijalno poznavanje robe - Ambalaža od papira i kartona, drvena ambalaža
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Beleške za srednjoškolce i sve koji žele da znaju više. Lektire i referati za sve godine. MaturskiRadovi.Net (beleške, referati, lekcije, lektira, pisci, zadaci, sastav, pismeni, forum, druženje, puškice)

Drvo: celuloza(polisaharidi) i drvenjača
Papir: proizvod dobijen od isprepletanih celuloznih vlakana, boje i punioca (kreda, gips...), debiljne manje od 0.3mmVrste papira:

- običan papir

- kraft – od celuloz, duža vlakna, bolja mehanička svojstva

- specijalni, dodat je vosak, neke kiseline, otporniji je prema gasovima, mastima

- karton – polazna sirovina je drvenjača uz dodatak celuloze

- lepenka – elepljivanjem više slojeva papira (kvalitetne kutije)Razlikuju se po debljini (gramaturi):

- papir do 150g/m2

- polupapir od 150 g/m2 do g/m2

- karton od 250 do 400 g/m2

- lepenka više od 400g/m2Pozitivne karakteristike:

Mala masa, niska cena, mogućnost kombinovanja, mogućnost štampanja, lako oblikovanje, razgradiva je, može se reciklirati, relativno dobra mehanička svojstva, neke je teško defiormisati, a sve se mogu deformisatiNegativne karakteristike:

Zapaljiva je, osetljiva na svetlost i vlagu.Drvo – za obradu, brodogradnju i za drvenu ambalažu (transport voća, povrća, vina). Prave se burad, gajbe, sanduci, drvene kutije.
Referentni URL